Solcellsparker kan samsas med andra nyttor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Lars Andersson, expert på bland annat solenergi på Energiföretagen, kommenterar en rapport från RISE om solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Enligt Lars Andersson är det möjligt att till exempel anpassa utformningen av solcellsprojekt så att man kan ha odling eller djurhållning parallellt inom solcellsanläggningen. Ta del av rapporten nedan.

"Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Påverkan och möjligheter för multifunktioner" heter en rapport från RISE och Ecogain från slutet av år. Energiföretagen har uppmärksammat i sin tidslinje om solenergi att det är centralt för ökningen av solel i Sverige att exempelvis solcellsparker kan få tillgång till lämpliga markytor för utbyggnad.

Rapporten konstaterar att "Det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga solcellsanläggningar. Med rätt förutsättningar och noggrann planering kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas och stora miljövinster uppnås, samtidigt som förnybar el genereras och markägarens ekonomi förbättras."

– Det är viktigt att understryka att solcellsparker precis som vindkraftutbyggnad innebär en reversibel markanvändning och kan därmed också kan utgöra ett skydd mot annan, permanent exploatering av jordbruksmark som exempelvis bostadsbebyggelse, för att sedan kunna återställas för odling. Det är också möjligt att anpassa utformningen av solcellsprojekt så att man kan ha odling eller djurhållning parallellt inom solcellsanläggningen det vill säga så kallade agri-voltaics anläggningar, kommenterar Lars Andersson, ansvarig för sol, vind, vätgas och energilager på Energiföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se