Solenergi – ett viktigt komplement i energisystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Solenergin står i dagsläget för en liten del av den svenska energiproduktionen men den växer snabbt. För att ge investeringar i solenergilösningar förutsättningar att bidra till målet om ett fossilfritt samhälle 2045 har Energiföretagen Sverige tagit fram en tidslinje med förslag på uppmaningar till våra politiker och beslutsfattare.
Denna tidslinje presenterades ursprungligen i början av 2021, i ljuset av den snabba utvecklingen för solenergi publicerar vi i april 2022 en ny version av tidslinjen med uppdaterade förslag.

Röj%20hinder%20för%20sol.pngTrots att Sverige ligger långt norrut har vi förvånansvärt bra lägen för solel. Här finns anläggningar som producerar lika mycket, eller till och med mer räknat per år, än vissa anläggningar på kontinenten. Bättre möjligheter och lägre kostnader för att lagra energi öppnar för ett ökat inslag av solceller i energisystemet. Tack vare den starka utvecklingen av både teknik och pris bedömer Energiföretagen att solceller börjar bli ett mer storskaligt alternativ, framför allt i södra Sverige.

För att realisera dessa möjligheter behöver ett antal förutsättningar komma på plats!

Liksom för övriga tidslinjer för produktion är tiden för tillståndsprocesser ett stort hinder. Det har uppmärksammats att det finns regionala skillnader i vilka krav som ställs vid utbyggnad av solcellsanläggningar vilket skapar onödig osäkerhet för projektörerna.

Det är också nödvändigt att korta tiderna för tillståndsprocesser för elnät. En utdragen tillståndsprocess för elanslutningen kan annars förlänga tiden för utbyggnaden högst väsentligt. Mer detaljer om vad som behöver göras finns i tidslinjen ”kortare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen”.  

Tidslinjen för solenergi pekar också ut aktiviteter för Energimyndigheten och Svenska kraftnät: 

  • Ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur investeringsstöd för storskalig solvärme i fjärrvärmesystem bör utformas.   
  • Energiföretagen välkomnar Svenska kraftnäts rapport om utvecklade stödtjänster i kraftsystemet och ser fram emot ett verkställande av relevanta åtgärder. Det är viktigt att solelens kostnader/intäkter för stödtjänster hanteras konkurrensneutralt med andra kraftslag dvs. utifrån deras bidrag till eller negativa påverkan på elsystemet.

Läs mer om våra förslag i tidslinjen för solenergi.

Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se