Ämnena som skapade mest engagemang på regionmötena

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Varje vår och höst samlas representanter från Energiföretagens medlemsföretag i respektive region på våra regionmöten för att få koll på det senaste inom flertalet ämnen, nätverka och inspireras. På höstens möten 2022 rörde branschen sig ett steg framåt inom flera områden och deltagarna åkte hemåt med både nya insikter och ny kunskap. Var du inte där? Här får du en inblick i åtta av programpunkterna som engagerade mest på höstens möten.

På grund av händelseutvecklingen i Europa och världen sker många saker i energibranschen redan idag som annars kanske skulle ha inträffat först om flera år. I denna föränderliga omvärld med energi i fokus samlades medlemmar på höstens regionmöten. Stämningen var bubblig och snackig och kunskapen flödade. Ta del av åtta av de programpunkterna som engagerade mest.

1. Sammanfattning av de hetaste energinyheterna
Energiföretagens vd Åsa Pettersson inledde två av regionmötena med att sammanfatta den senaste tidens energinyheter. Några av nyheterna som lyftes var att den nya regeringen har valt att prioritera energipolitiken, det glädjande beskedet om att Svenska kraftnät inför ett tak på energiavgiften samt kartläggningen som visar att vi kan få fram ytterligare mellan 500 och 1000 MW genom våra kraftvärmeverk.

”Nu behöver vi mer än någonsin hantera både det kortsiktiga och långsiktiga samtidigt. Det är en utmaning att både fokusera långsiktigt på klimatomställningen och samtidigt lösa energikrisen här och nu”, sa Åsa Pettersson.

jessica-fredson-regionmote-syd-ht-22-800x533.jpg2. Terapisession om allt från kommunikation till säkerhetsfrågor
På varje regionmöte fick medlemmarna tid för en terapisession där de diskuterade vilka deras mest prioriterade frågor är just nu och vad de skulle behöva få mer information om. De livliga diskussionerna rörde flera ämnen, så som svårigheten att kommunicera elnätshöjningen då kunderna inte vet vad nätförluster är, att branschen borde ta vara på kundernas intresse kring energifrågan just nu genom att kommunicera mer och koordinera budskapen, att energiföretag borde samarbeta mer i säkerhetsfrågor samt att det krävs en långsiktighet i energipolitiken för att marknaden ska våga agera och satsa på ny energiproduktion.

3. Valresultatets betydelse för energipolitiken
”Nytt energipolitiskt mål samt fokus på kärnkraft och kraftvärme.”

Så sammanfattade Hannes Borg, ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen, den nya regeringens energipolitik. Regeringen storsatsar alltså på kärnkraft genom att ge statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor till investeringar i kärnkraft, utreda om det är möjligt att starta i gång Ringhals 1 och 2 och införa en tydligare styrning av Vattenfall för att kunna upphandla mer kärnkraft. Det energipolitiska målet ändras till ”100 procent fossilfritt” och det kommer ske en översikt av flera kraftvärmeskatter. Den nya regeringen har också hoppat på den förra regeringens förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, men avvisat förslaget om blocköverskridande samtal.

glada-medlemmar-regionmote-mitt-ht22-800x533.jpg4. Elmarknaden – vad händer och varför?
Energiföretagens råkraftsmarknadsexpert Magnus Thorstensson höll en uppskattad lektion i elmarknadskunskap med avstamp i de underliggande faktorerna till prisutvecklingen. Han tog tillfället i akt att kort förklara grunderna i prissättningen och hur det hänger ihop mellan elområden. Elmarknaden är komplex i vanliga fall och en utmaning att förklara för kunder och den övriga omvärlden. Men med de rekordhöga priserna är det ännu viktigare att sprida kunskaper om hur det verkligen fungerar, inte minst mot ljuset av politiska utspel och inspel i debattartiklar och insändarsidor.

5. Spännande batteriprojekt i Landskrona
På regionmötet i Syd berättade företaget SCR om sitt batteriprojekt tillsammans med Landskrona Energi, som ska vara i gång år 2023. En av frågorna som lyftes var hur man tjänar pengar på batterier. Svaret på det är frekvenstjänster.

”Batterier är med på stödmarknader som Svenska kraftnät har och de kan gå in snabbt om det sker ett bortfall av ett kraftnät. Det är en marknad som tjänar väldigt bra nu”, sa Fredrik Bodecker från SCR.

glad-medlem-regionmote-mitt-ht22-800x533.jpg6. Energiföretagen uppmanades att delta på flexibilitetsmarknaden
Energibranschen har utmaningar med effektbrist, kunderna har förändrat sitt beteende och vi kommer ha rekordmycket underhåll av elnäten de närmsta tjugo åren. Därför förordar affärsstrategen Yvonne Ruwaida, på Vattenfall Eldistribution, att fler ska jobba med flextjänster.

”Idag är vi på energiföretag sällanköpare av flextjänster, men med flex kan vi ansluta fler kunder och möta samhället bättre. Då kan vi planera vad vi ska bygga ut och vad vi kan använda flex till i stället”, sa Yvonne Ruwaida.

medlem-regionmote-nord-ht22-800x533.jpg7. Varför är Skellefteåkraft med och elektrifierar Sverige?
I Skellefteåkrafts nya samarbete med OKQ8 byggs snabbladdare på OKQ8:s bensinstationer. Målet är 800 laddpunkter runtom i landet.

Marknadschefen Sanna Lundström berättade på regionmöte Mitt/Nord om både framgångar och motgångar i projektet. Exempelvis att det har gått snabbare än väntat och att det på sina håll har laddats långt över prognosen, men även motgångar som att en del stationer har byggts i förväg vilket innebär att de inte har elnätskapacitet vid varje laddare idag.

8. Vad händer inom tung laddning?
Elektrifieringen av tunga transporter går för långsamt. Det konstaterade Jönköping Energis vice vd Mats Palmérus på regionmötet i Väst. Utifrån det konstaterandet menade han att energiföretagen har ett samhällsansvar, en roll och en affärsmöjlighet att grabba tag i. Jönköping Energi samarbetar med Öresundskraft och Mälarenergi kring laddlösningar och här framhävdes just vikten av samarbete för snabbheten, stordriftsfördelarna och standardiseringen.

gruppbild-vast.jpgMissa inte vårens regionmöten 2023

  • Region Nord: 9-10 maj på Arlanda.
  • Region Mitt: 19-20 april på Grythyttans Gästgivaregård.
  • Region Väst: 3-4 maj på Marstrands havshotell.
  • Region Syd: 24-25 april på Triangeln i Malmö
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se