Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme färdiga

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Efter ett långdraget och intensivt arbete så har nu de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme äntligen blivit färdigförhandlade och fastställda. Här finns allt du behöver veta!

Förändringar baseras på Ei:s föreskrift

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En ”för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet” och en ”för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”. Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Ei som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar. Dessa rör till exempel:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Ni hittar de nya avtalsvillkoren här:

Avtalsvillkoren för näringsidkare , både på svenska och engelska, finns i webbshopen.
Och här finns även avtalsvillkoren för konsument.

Se detaljerad beskrivning av ändringarna tillsammans med annan fördjupande information här (kräver inlogg).

Vad händer nu?

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023, och det är viktigt att alla fjärrvärmeföretag ser till att alla kunder får del av villkoren senast två månader innan de träder i kraft, det vill säga senast den 1 juli 2023.

Webbinarium

Den 23 maj kl 9:30-11:00 genomförs ett webbinarium där vi ger fördjupande information och erbjuder möjligheter att ställa frågor om de nya villkoren. Endast för medlemmar i Energiföretagen. Här kan du anmäla dig (kräver inlogg).

Vad behöver ni göra nu?

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023, och det är viktigt att alla fjärrvärmeföretag ser till att alla kunder får del av villkoren senast två månader innan de träder i kraft, det vill säga senast den 1 juli 2023.

Branschens allmänna avtalsvillkor anses som ”god sed på marknaden”. Konsumentverket brukar regelmässigt göra tillsyn ungefär 6 månader efter ikraftträdandet för att se att alla företag tillämpar de nya villkoren.

Hur ska det skickas till kunderna?

Konsumentverket skriver: ”Vad gäller information till konsumenter avseende de uppdaterade allmänna villkoren så tänker vi att det kommunikationssätt som bolaget och konsumenten avtalat om bör vara det som används.

Finns det inget avtalat kan både vanlig post och digital kommunikation användas. Konsumenten ska få tillgång till villkoren i en varaktig form, antingen i pappersform eller digitalt, så att konsumenten har möjlighet att spara villkoren.”

Samma torde gälla för näringsvillkoren.

Arbetet med revideringen har bedrivits av en grupp under ledning av Energiföretagens Daniel Lundqvist. Gruppen består av jurister och marknadsspecialister från Stockholm Exergi, Tekniska verken i Linköping, Göteborg Energi, Vattenfall, E.ON och Energiföretagens kansli.

Här kan ni läsa medlemsinformation som gått ut tidigare:

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme revideras 

Revidering av Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme pågår - kräver inlogg

För mer information, se Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme - för medlemmar (kräver inlogg).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se