”Ingen vätgas utan bättre elnätskapacitet”

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vätgas är en förutsättning för fossilfritt stål i bland annat HYBRIT-projektet i norra Sverige. Men för att kunna producera vätgas krävs både mer elproduktion och bättre elnätskapacitet. Det pratade Energiföretagen Sveriges vätgasexpert Lars Andersson om på Sveriges Ingenjörers vätgaswebbinarium i veckan.

Se Sveriges Ingenjörers vätgaswebbinarium, där Lars Andersson deltar.

Mer än en fördubblad elanvändning till 2045 – om vi lyckas

För att Sverige ska lyckas med klimatomställningen behöver bland annat industrin elektrifieras och bli fossilfri. Vätgas är en möjliggörare för satsningarna på fossilfritt stål, vilket kommer kräva mycket el och öka Sveriges elanvändning markant. Enligt Energiföretagen Sveriges kartläggning kan elanvändningen mer än fördubblas till 2045 och en stor del av ökningen spås just industrisatsningarna i norra Sverige stå för.

”Den ökade elanvändningen ses av många som en utmaning, men det kan också ses som en möjlighet. Om Sverige lyckas med dessa fossilfria industrisatsningar kommer elanvändningen mer än fördubblas. Men om inte tillräckligt mycket elproduktion byggs kommer Sverige i stället missa chansen att bygga en fossilfri industri”, säger Lars Andersson, ansvarig för förnybar energi och vätgas på Energiföretagen Sverige.

Elnätskapacitet – den enskilt viktigaste åtgärden

För att få fram stora volymer vätgas behöver vätgasproduktionen placeras så nära elproduktion och stamnätet som möjligt. Men för att det ens ska vara möjligt krävs både mer elproduktion och bättre elnätskapacitet.

”Just elnätskapacitet kan beskrivas som den enskilt viktigaste åtgärden för att få fram el till elektrolysörerna, som spjälkar vatten till vätgas. Men tillgången till elnät är också den svåraste nöten att knäcka för vätgasproduktionen, eftersom det tar så lång tid att bygga elnät”, säger Lars Andersson.

Viktigt att öka acceptansen

För att utbyggnaden av både elnät och elproduktion ska kunna öka de närmsta åren krävs en större acceptans från samhället. Idag stoppas exempelvis bygget av många vindkraftverk och elnät av kommunerna.

”Vi ser att alla fossilfria kraftslag behövs, men på kort sikt är det vindkraften som kommer möjliggöra industrisatsningarna. Nu gäller det att politikerna, energibranschen och industrin lyckas skapa större acceptans för vindkraften i samhället”, säger Lars Andersson.

Se Sveriges Ingenjörers vätgaswebbinarium, där Lars Andersson deltar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se