Riksdagsseminarium om vattenkraft och EU:s vattendirektiv

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vattenkraft och livsmedelsproduktion hotas när EU:s vattendirektiv implementeras i Sverige. Det behövs regeländringar som gör att vi kan nå vattendirektivets mål utan för stor påverkan på vattenkraftsproduktionen eller odling. Energiföretagen och LRF – Lantbrukarnas Riksförbund – håller ett webbsänt riksdagsseminarium den 10 maj på detta tema.

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla Sveriges vattenkraftverk och jordbrukets markavvattning miljöanpassas. Utgångspunkten i direktivet är att alla vatten ska nå god status. Direktivet innehåller också mekanismer för att väga behovet av miljöåtgärder i vatten mot andra miljö- och samhällsmål, vilket kräver politiskt engagemang.

Målkonflikter uppstår exempelvis när krav på miljöanpassning av vattenkraft ställs mot de ökande behoven av fossilfri och planerbar el. Inom kort ska samma avvägning göras mellan kraven på vattendrag i odlingslandskapet och livsmedelsproduktion på åkermark.

Ändrade regler för att lösa målkonflikten 

Det är nu angeläget att besluta om regeländringar som gör att vi kan nå vattendirektivets mål utan att påverkan på vattenkraftsproduktionen eller odling blir för stor.

Energiföretagen och LRF välkomnar till ett webbsänt riksdagsseminarium den 10 maj klockan 08.00–09.00. I programmet deltar representanter från energibranschen, LRF – Lantbrukarnas riksförbund och politiken.

Läs om evenemanget, inklusive program, och anmäl er här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se