Så ska nya medlemsföretaget möjliggöra Europas största vindkraftspark

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Markbygden Net Väst har en plan. På fyra år ska de bygga cirka 100 kilometer regionnät som ska mata el från delar av Europas största landbaserade vindkraftspark. Energiföretagens nya medlemsföretag berättar om att vara en liten spelare på väg upp, elnätsregleringens mörka moln och branschorganisationens självklara lockelse.


Elnätschefen Jenny Jeppsson på Markbygden Net Väst.

45 000 hektar i Piteåområdet. Det är här Markbygden Väst Net ska bygga 100 kilometer regionnät som snart kommer mata el från delar av Europas största landbaserade vindkraftspark. Tillsammans med flera olika vindkraftsaktörer kommer de möjliggöra 1700 megawatt vindkraft till stamnätet år 2027. Men just nu är de inne i nästa fas som består av att säkra avtal, tillstånd och fastställa tidplaner innan de kan börja upphandla nätets anläggningsdelar.

”Det är spännande att få vara med och se till att så mycket vindkraftsproduktion når det svenska stamnätet. Nu börjar även intressenter från industrin etablera sig i vårt nät”, säger Jenny Jeppsson, elnätschef på Markbygden Net Väst.

markbygden-net-vast-elnat-800x533.jpgVill utmana bilden av ett energiföretag

År 2027 ska alla etapper av Markbygden stå klara, och en stor aktör i denna utbyggnad är Markbygden Net Västs ägare Enercon. Markbygden fick regeringens tillåtlighet 2010 och det är Markbygden Net Väst som har fått i uppgift att bygga ett av regionnäten som ska leda den nya vindkraftselen till stamnätet. Trots att regeringsbeslutet är tretton år gammalt är företaget relativt nystartat. 2020 driftsattes deras regionnät och i dagsläget leder det 250 megawatt vindkraftsel till stamnätet.

”Det är många hos oss som drivs av att allt är nytt och görs för första gången. Men flertalet brinner också för hållbarhet. Många i min generation känner en frustration över att vi inte gör tillräckligt mycket och då är det här jobbet ett sätt att få vara med på klimatomställningen”, säger Jenny Jeppsson.

Jenny beskriver Markbygden Net Väst som ”en liten spelare på väg upp”. Företaget har växt fram ur den tyska vindturbinstillverkaren Enercon och har därmed till viss del kunskapen från en entreprenad- och projektorganisation. Men i stället för att likt andra energiföretag ha många nyttigheter under ett och samma tak har Enercon valt att enbart para ihop elnäten med vindkraften. Jenny förklarar att Markbygden Net Väst därmed behöver tänka utanför boxen då de inte har samma förutsättningar som andra etablerade elnätsföretag.

markbygden-net-vast-elnat-vindkraft-800x533.jpgVindkraftens knäckfrågor

Markbygden Net Väst bygger förvisso regionnät i Piteå, men den största delen av personalen håller till på ägarföretaget Enercons kontor i Malmö. Elnätschefen Jenny Jeppsson har tidigare erfarenhet från energibranschen i södra Sverige och tycker det är märkligt att vissa kommuner i Skåne inte har ändrat sig kring sina odiskutabla nej till vindkraften.

”Att de ännu inte har sett konsekvenserna med bristande elproduktion som leder till höga elpriser. Det måste till en större vilja, en större långsiktighet och ett sätt att göra det här tillsammans. Vad behöver kommunerna ha för att vilja ha vindkraft? Hur säkerställer vi deras behov?”, frågar sig Jenny Jeppsson.

Jenny fortsätter lista några fler knäckfrågor för vindkraftens utbyggnad i allmänhet, och Markbygden Net Väst i synnerhet. Koncession, leveranssäkerhet och säkerhet är några av dem. Men dessa utmaningar överskuggas dock alla av det största problemet för företaget – elnätsregleringen.

”Nu är vi mitt i en utbyggnadsfas, så det största problemet för oss är regleringens ovisshet. Vi vet inte över huvud taget hur vår lönsamhet kommer vara. Kan vi vänta på regleringen innan vi tar investeringsbeslut? Ellagen och regleringen går stick i stäv här.”

markbygden-net-vast-anlaggning-800x533.jpgSjälvklart att vara med i en branschorganisation

Markbygden Net Väst är ett av branschorganisationen Energiföretagen Sveriges nyaste medlemsföretag. Jenny Jepsson ser ett medlemskap i branschorganisationen som en självklarhet.

”Jag vill vända på det och fråga – varför skulle man inte vara med? För mig är det så naturligt att vara involverad i en branschorganisation. Det är inte lätt att bygga för vindkraft på grund av ledtiderna, så det vore trevligt om fler slåss för vår sak och om vi kan få stöttning där”, avslutar Jenny Jeppsson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se