Stort stöd hittills inom energiområdet till Ukraina

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap, MSB, har nyligen (25 april) haft ett expertseminarium om situationen i Ukraina med sammanfattning av hjälpinsatser hittills. Det samlade stödet, inklusive donerad materiel och transportstöd till Ukraina från Sverige och EU, värderas till 635 miljoner kronor. Energin är ett av de viktigare områdena för hjälpinsatser.

Foto: Mostphotos

När det gäller donationer så har 42 aktörer donerat 1 456 ton materiel med 265 lastbilar. I det samlade stödet ligger också luftburna sjuktransporter, utsända experter inklusive fredsbefrämjande insatser, och nödboenden – så kallade RescEU Shelter.

MSB har gjort insatser inom alla dessa områden. Myndigheten har till exempel koordinerat och transporterat donerad materiel som de själva samlat in tillsammans med materiel från andra aktörer för att bistå med nödvändiga resursförstärkningar inom kritiska sektorer. Det gäller till exempel energiförsörjningen där skänkt utrustning värderats till 62 miljoner kronor (inklusive donationsvärde, transport och personalkostnader).

Energiföretagen har en roll

Vid MSB:s expertseminarium deltog Energiföretagens säkerhetsexpert Emma Johansson. Hon berättade om hur Energiföretagen direkt efter invasionen den 24 februari 2022 inrättade ett särskilt team för att stötta medlemsföretag, och som beredskap för om situationen förvärrades och Sverige kunde påverkas av kriget.

Under parollen ”Sveriges energiföretag hjälper Ukraina” skapades då en nationell resurssamordning under ledning av MSB för att få en gemensam uppfattning av pågående försörjningsstörningar, och materielbehov till Ukraina.

– Det finns ett otroligt driv bland de svenska energiföretagen att hjälpa till med att skänka ställverk, reservgeneratorer och sådant som elmätare och transformatorolja för att nämna några exempel. Även enskilda företag har dragit i gång hjälpinsatser med hjälp av de Blå-gula bussarna till Ukraina. Det är dock viktigt att nämna att det finns en avvägning mellan att skänka materiel och bibehålla balansen i Sveriges beredskap, säger Emma Johansson.

Internt har utrustnings- och materiallistor utifrån Ukrainas behov delats samt berättelser om hjälpinsatsen spritts för att skapa ringar på vattnet och inspirera även andra samhällssektorer att skänka utrustning. Samtidigt har det funnits en styrka i att MSB har varit logistikstödet och parten utåt, påpekar Emma Johansson.

Nyttiga erfarenheter och åtgärdsförslag

Energiföretagen sammanfattar viktiga erfarenheter från arbetet i hittills i några punkter:

  • Ukrainahändelserna visar på vikten av att bygga internationellt samarbete och att kunna ta emot stöd, både civilt och militärt.
  • Kriget visar också på vikten av att förbereda sig på förhand så att det finns planer att sätta i verket. Prio-ordning från myndigheterna behöver sättas.
  • Vi behöver stärka upp genom att återaktivera civilplikten för personal inom energisektorn. Det är speciellt viktigt när personal faller ifrån samtidigt som arbetsbördan ökar kraftigt i ett krig.
  • Det är svårt att förutsäga exakt vilken materiel som behövs (det beror på typ av angrepp och vilka sektorer som berörs). Man kan dra slutsatsen att avtalsberedskap (för ökad flexibilitet) är främsta verktyget, men att det även behöver kompletteras av lagerhållning av viss materiel.

Arbetet går vidare – läs mer

MSB:s expertseminarium ska följas upp i en rapport med reflexioner och slutsatser. Dessutom anordnas ett seminarium om stöd till Ukraina den 4 maj i Stockholm. Detta seminarium kan ses här i efterhand.

Läs om stödet till Ukraina på MSB:s webbplats

Läs ny sida hos Energiföretagen om försörjningstrygghet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se