Den oroliga omvärlden ställer Elsamverkans övningar på sin spets

Publicerat av: Julia Hörnell ·

På grund av det osäkra världsläget är organisationen Elsamverkan nu viktigare än någonsin. Under höstens övningar fokuserades det på hur Elsamverkansledningarna kan kommunicera med varandra i en situation där Elsamverkans egna system har hackats eller då all telefoni och Internet är utslaget.

Gemensam Elsamverkansövning i region Väst och Syd under hösten 2023.

Elsamverkan nu viktigare än någonsin

För att lyckas med målet om ett fossilfritt Sverige till år 2045 behöver samhället ställas om. Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas till 2045, vilket innebär att leveranssäkerhet kommer vara än viktigare framöver. Tillsammans med den snabba teknikutvecklingen, nya omvärldsfaktorer och det osäkra säkerhetsläget är ökad samverkan inom branschen av största vikt. För det syftet är elsamverkanssamarbetet en viktig plattform.

Höstens Elsamverkansövningar

Under oktober och november har alla elsamverkansledningar runt om i landet som vanligt övat. Hur vi samverkar inom energisektorn är satt på sin spets i och med kriget i Ukraina. Därför är övningarna extra viktiga nu och framåt.

Att få öva på årets scenario kändes både viktigt och spännande.

Delar av årets övning fokuserade på hur Elsamverkansledningarna kan samverka med varandra om det inte är möjligt att använda SUSIE-systemet eller om det enbart är möjligt att kommunicera via RAKEL, som fungerar även om telefoni och Internet är utslaget. Många bra erfarenheter erhölls och rutiner uppdaterades.

"Att få öva på årets scenario kändes både viktigt och spännande. Vi övade på situationer med storm, långdragen driftstörning, desinformation samt mycket kring att hantera systemen SUSIE och Rakel", säger Efwa Nilsson, Energiföretagens regionchef i Väst.

Bakgrund

Elsamverkan är en frivillig sammanslutning mellan elnätsföretagen i Sverige, där i stort sett alla elnätsföretag är anslutna. Syftet med samverkan är att förkorta avbrottstid vid storstörningar i elnätet, till förmån för kunderna. Vid störningar där det enskilda företaget inte klarar av att återställa inom rimlig tid kan de anmäla behov av både manskap och materiel. Då svarar elnäts-Sverige upp!

Organisationen Elsamverkan är indelad i sju geografiska områden från norr till söder i Sverige. Samarbetet med Svenska kraftnät är etablerat från starten och samverkan med Svenska kraftnät är viktig. Elsamverkan startades strax efter millennieskiftet, efter att flera större stormar hade drabbat Sverige och landets elkunder fått långa strömavbrott. För att laga och återställa elnätet krävdes samverkan och samarbete.

Energiföretagen Sveriges fyra regionchefer samordnar Elsamverkansarbetet tillsammans med medlemsföretagen och Svenska kraftnät.

Lär dig mer om Elsamverkan

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se