Ny branschrekommendation: OpenADR föreslås för villkorade nätavtal

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Villkorade elnätsanslutningar kan möjliggöra tidigare nätanslutning på platser med kapacitetsbrist i elnätet. För att underlätta införandet av villkorade avtal har Energiföretagen Sverige tagit fram en frivillig branschrekommendation att använda OpenADR för kommunikation mellan elnätsföretag och kund.

En villkorad elnätsanslutning innebär att elnätsföretaget och kunden avtalar om att kunden i vissa lägen kan komma att behöva minska sitt effektuttag. Vid behov, om det till exempel inträffar en driftstörning i elnätet, kan elnätsföretaget begära att kunden tillfälligt styr ned sin elförbrukning.

– Det finns stor potential i att kunna erbjuda snabbare nätanslutning av laddstationer och andra flexibla kundanläggningar med villkorade nätavtal. Detta gäller framför allt på platser i elnätet där det idag råder kapacitetsbrist, och under tiden som elnätet förstärks, säger Martin Olin, ansvarig för E-mobilitet på Energiföretagen Sverige.

För att kunna hantera ett ökande antal villkorade nätanslutningar framöver krävs dock troligtvis en automatiserad och digital kommunikation mellan elnätsföretaget och kunden. Om olika kommunikationssätt skulle etableras runt om i landet skulle komplexiteten öka, till exempel för en laddoperatör som har laddstationer med villkorade elnätsanslutningar hos flera olika elnätsföretag. En branschstandardiserad hantering av kommunikationen bedöms minska aktörernas kostnader och förenkla införandet av villkorade elnätsanslutningar.

Tillsammans med experter hos medlemsföretagen har därför Energiföretagen lett ett branschgemensamt utvärderingsarbete avseende vilka kommunikationsprotokoll som används internationellt och kommit fram till att protokollet OpenADR bör användas av svenska marknadsaktörer. Rekommendationen är helt frivillig och aktörer kan välja andra sätt att kommunicera.

– Nu undersöker vi möjligheterna att fortsätta det branschgemensamma arbetet med att ta fram gemensamma specifikationer för hur OpenADR bör implementeras. Detta är en mer IT-teknisk uppgift och intresserade marknadsaktörer får gärna höra av sig till mig, avslutar Martin Olin.

Här kan du läsa mer och hitta branschrekommendationen som pdf.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se