Värme- och kyldistributionsrådets ordförande om nästa generations fjärrvärme

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Efter en nystart vid årsskiftet fokuserar Värme- och kyldistributionsrådet nu på nästa generations fjärrvärme- och fjärrkyladistribution, klimatavtryck, kompetensbehovet och framtagandet av en recepthandbok för optimering av distributionssystemen. Här får du en crash course i deras nya intressanta fokusområden.

”Det vi ser nu är ett enormt paradigmskifte för distributionsnäten.”

Det säger Niclas De Lorenzi, som är Värme- och kyldistributionsrådets ordförande sedan årsskiftet och affärsutvecklare på Stockholm Exergi.

Vad menar han då med det? Jo, det handlar främst om att ta vara på och maximera andelen lågvärdig spillvärme i systemet på ett helt nytt sätt; att genom termiska nät nyttja differentierade temperaturer.

”Det här är egentligen någonting enormt. Med de nya temperaturnivåerna kan vi ta vara på lågtempererad spillvärme på ett helt nytt sätt”, säger Niclas De Lorenzi.

Lågvärdig spillvärme – en lösning på klimatutmaningen

Ur ett systemperspektiv är det väldigt positivt att använda mer lågvärdig spillvärme som uppvärmningsform. När det ersätter eluppvärmning frigörs el, vilket avlastar elnätet. Den lågvärdiga spillvärmens lägre temperaturer gör det också möjligt att producera mer el i kraftvärmeverk.

”Att lågvärdig spillvärme både kan frigöra el och generera mer el i ett kraftvärmeverk är en dubbel vinst. Det är en riktig win win för samhället och klimatomställningen”, säger Niclas De Lorenzi.

När detta paradigmskifte nu är på gång ser Värme- och kyldistributionsrådet behov av en recepthandbok, eller en guideline, för hur man kör distributionsnät och kundcentraler och hur man kopplar till, och mäter mot, fastigheter. Det är någonting som rådet kommer fokusera på att ta fram.

Vikten av ett helikopterperspektiv

För att lyckas med paradigmskiftet för distributionsnäten är det mycket som ska till. Bland annat behöver branschen komma närmre kommuners energiplaner för att i samråd med kommunerna hitta den optimala lösningen. Energibranschen behöver få fastighetsägarna att förstå miljönyttan med lågvärdig spillvärme. Niclas De Lorenzi understryker också vikten av att applicera ett helikopterperspektiv.

”För att få hela energisystemoptimeringsperspektivet behöver man titta på en hel region eller stadsdels distributionsnät och infrastruktur för smarta städer. Det är suboptimalt att zooma in enbart på en lokal fastighet.”

Fokusområde 2 och 3: Klimatavtrycket och kompetensbehovet

Kopplat till detta paradigmskifte för distributionsnäten är ett annat av rådets fokusområden distributionsanläggningarnas klimatavtryck. De tittar nu på vad som är mest relevant för dem att arbeta med i syfte att minska klimatavtrycket. Ett exempel på åtgärd är att möjliggöra återanvändning av befintliga massor, så som jord som grävs upp. Idag fraktas de uppgrävda massorna långväga till tippen och därefter köps nytt material för att fylla hålet. Genom att återvända massor skulle det sparas in på både material och transportbränsle.

Den tredje frågan rådet låter sina strålkastare skina på är kompetensutveckling. Kopplat till värme- och kyldistribution är branschen i behov av projektörer, byggledare, projektledare och systemdesigner som kan energifrågorna. Det är idag svårt att hitta både dessa resurser och utbildningsplattformar där nya medarbetare kan utbildas.

”Om du frågar mig är kompetensbehovet en av de stora utmaningarna”, säger Niclas De Lorenzi.

Fjärr- och kraftvärmen trendar i hela EU

Det är dock inte bara i Sverige som fjärr- och kraftvärmen är het just nu. I hela Europa trendar fjärr- och kraftvärmen som en av de stora lösningarna på klimatutmaningen. I Sverige värms 55 % av hushållens boenden upp av fjärrvärme medan motsvarande siffra i många europeiska länder bara ligger på 5 %. Många av EU:s länder mål är att 20 % av hushållen ska ha fjärrvärme före 2030.

”Alla länder har mycket kvar att göra för att lösa klimatutmaningen, men det är helt rätt att satsa på nästa generations fjärrvärme- och fjärrkyladistribution. Sverige har kommit långt när det kommer till fjärr- och kraftvärme och många europeiska länder är tokintresserade av våra erfarenheter. Vi kan vänta oss en explosiv ökning av fjärrvärmen och fjärrkylan i Europa framöver”, säger Niclas De Lorenzi.

En annan trend Niclas De Lorenzi ser är lagring, också kallad ackumulering, av värme. För att kunna nyttja lågvärdig spillvärme kommer lagring av värme bli väldigt viktigt framöver. Niclas tror på en kombination av elbatterier och lågtempererad spillvärmelager. Det sistnämnda ser han ett ökat intresse för då det är kostnadseffektivt.

”Lågvärdig spillvärmelagring är flera gånger billigare än batterilager, men det har inte pratats så mycket om det ännu. Den lagringen är underskattad och kommer nog integreras mer framöver”, avslutar Niclas De Lorenzi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se