Trender inom eldistribution – Ulrika Schön spanar

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Eldistributionsrådet är rådet som har tillsatt den viktiga arbetsgruppen AG Flex och som har bedrivit påverkansarbete med ett positivt resultat för intäktsregleringen. Vilka diskussionsfrågor är hetast i rådet just nu och vilka eldistributionstrender har rådsordföranden Ulrika Schön identifierat?  


Hej Ulrika Schön, Avdelningschef Nätmarknad på Öresundskraft och ordförande i Eldistributionsrådet!

Vilka är de hetaste diskussionsfrågorna inom Eldistributionsrådet just nu?
Det händer otroligt mycket i branschen och det är nästintill omöjligt för elnätsföretagen att få en bra insikt kring allt som sker och rör på sig. Men några av våra viktigaste diskussionsfrågor just nu är:

 1. Intäktsregleringen
  Den fråga som har präglat branschen de senaste åtta åren är naturligtvis intäktsregleringen. Förra året var ett turbulent år i den frågan. Vid årsskiftet skulle en ny intäktsmodell träda i kraft, men av olika anledningar fortsatte den gamla metoden att gälla.
 2. Nätkoder för efterfrågeflexibilitet
  En annan viktig fråga är såklart kapacitetsbristen och med den följer EU-lagstiftningens påverkan på flexibilitetsmarknaderna. Vilka krav kommer nätkoderna för efterfrågeflexibilitet ställa på elnätsföretagen framöver? Vi på elnätsföretagen kommer behöva ny funktionalitet. Den här är en jättestor fråga.
 3. Materialförsörjning och kompetensbrist
  Detta är två centrala utmaningar som hela branschen står inför och som vi tillsammans behöver arbeta med på såväl regional som central nivå. Elnäten har ett stort behov av att utvecklas, men med tanke på en del komponenters långa beställningstider så gäller det att ha god framförhållning och om möjligt resurshålla material tillsammans med andra. Gällande branschens kompetensförsörjning måste vi på alla sätt se till att uppmärksamma och hålla vår verksamhet attraktiv för unga, men också säkra att det finns bra utbildningsvägar.
 4. Samverkan mellan elnätsföretag
  I denna högst föränderliga värld med en enorm elektrifiering, energiomställning och många nya EU-regelverk och problemställningar behöver elnätsföretag samverka i allt högre grad. Bland annat gällande material och kompetens men även kring tekniska och administrativa frågeställningar. En fråga som många sitter med nu är anslutning av energilager, så som batterier. Det handlar om allt från nätplanering och vad man behöver tänka på vid själva anslutningen till hur man tar betalt. Här kan vi hjälpas åt och på så vis underlätta vardagen både för våra kunder och oss själva.

Vilka trender ser du inom eldistribution?
Att bygga nät på prognos är en trend som nog kommer öka. Trycket är så stort och vi kan inte vänta på kundförfrågan. Därför behöver vi tänka till kring hela nätutvecklingsprocessen.

Flexibilitet är naturligtvis också en trend. Frågan är hur vi ska arbeta med den här verktygslådan som bland annat innehåller bilaterala avtal, flexibilitetsmarknader och villkorade avtal.

En tredje trend är digitalisering och automatisering i processer, som gör att vi kommer kunna jobba smartare och effektivare. Jag tycker det är superhäftigt med alla mätvärden vi får in. Nu har vi kvartsvärden på allt. Med mer information kring statusen i våra nät kommer vi på sikt troligtvis även kunna driva näten på ett annat sätt.

Kan du berätta om en gång då rådets arbete gick särskilt bra?
Det är mycket jag tycker har varit bra. Det påverkansarbete som skedde kopplat till intäktsregleringen hösten 2022 och våren 2023 har gett resultat. Det är självklart inte enbart rådets förtjänst, men jag hoppas och tror att vi har stöttat upp arbetet på ett bra sätt. Energimarknadsinspektionen ändrade inte intäktsmodell den här gången, vilket är bra.

Tillsättningen av arbetsgruppen AG Flex och det arbete som bedrivs där har ju också varit otroligt viktigt och rönt ett stort intresse i branschen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab & medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se