Flexibilitet ska hjälpa Göteborg Energi att snabba på elektrifieringen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

För två år sedan var Therese Ceasar en av medarbetarna som startade i gång Göteborg Energis flexibilitetsmarknad Effekthandel Väst. Ett verktyg som är tänkt att snabba på omställningen – och det verkar gå framåt. Det händer otroligt mycket på flexområdet – både i Göteborg, Sverige i stort och i EU. Här får du koll på det senaste du behöver veta.

Hej Therese Ceasar, ansvarig för flexibilitetsmarknad elnät på Göteborg Energi!

Många upplever flexibilitet som otroligt komplicerat. Går det att göra en flexibilitet for dummies?
Den här frågan har jag tänkt på då och då och jag vet inte om jag egentligen kan beskriva flexibilitet på ett enkelt sätt. Men om jag ska försöka så handlar flexibilitet om att ändra ett planerat beteende och göra någonting annorlunda. Som att vi förändrar ett beteende genom att skjuta på någonting i tid, använda oss mindre av någonting (minska vår konsumtion), se till att vi får ut mer av någonting (öka vår produktion) eller att vi samlar energi och använder den när det behövs (det vill säga energilagring). Genom att vi gör det kan vi använda vårt energisystem mer effektivt och vi behöver inte bygga det för att klara en hög belastning under några få timmar. Vi brukar ibland likna det vid att det är kö i en tunnel och i stället för att bygga ett nytt rör i tunneln är det bättre om vi fördelar ut trafiken jämnare över dagen så vi inte får en trafikstockning vid ett visst klockslag i tunneln.

Varför är flexibilitet så viktigt för energisystemet?
Det handlar om att vi vill kunna nyttja energisystemet ännu mer effektivt och inte bygga ut systemet bara för att klara specifika behov vid några få timmar, som jag nyss nämnde. Om vi nyttjar befintlig infrastruktur blir energiomställningen mer hållbar och vi kan ansluta fler kunder snabbare och möjliggöra elektrifieringen. Det är inte alltid samhällsekonomiskt försvarbart att hela tiden bygga ut elnätet för nya behov. Energiföretagen och kunderna behöver i stället bli bättre på att jobba tillsammans för att granska det beteende och den infrastruktur vi har, för att se om vi kan skapa mer nytta med det vi redan har. Det är där flexibiliteten kommer in.
Men jag vill också betona att flexibilitet bara är en pusselbit av många för att jobba smart och effektivt med energisystemet. 

Vad händer just nu inom flexibilitet?
Det händer så mycket att jag skulle kunna skriva en hel uppsats om det! Både fler och fler energiföretag och fler och fler kunder börjar greppa flexibilitetsområdet och försöker nu hitta sin roll i det. Flexibilitetsmarknader utvecklas fortfarande i Sverige och intresset för lokala flexibilitetsmarknader ökar. Relationen mellan Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader och lokala flexibilitetsmarknader tydliggörs för fler, liksom hur man som aktör kan delta på flera marknader.
Det pågår också en hel del arbete i hur flexibilitet ska värderas. Framför allt har många elnätsföretag börjat jobba med flexibilitet för att optimera sina abonnemang mot överliggande nät, men det pågår också arbete med att förstå hur flexibilitet kan användas som ett komplement till nätutbyggnad. På flera ställen förekommer även med piloter inom Vehicle-to-grid, för att se hur elbilar kan bidra med flexibilitet.
Inom EU tas det just nu fram en reglering för flexibilitet som ska implementeras i Sverige 2024–2026. Så det pågår många diskussioner nationellt om vad det kommer innebära för oss.
Nu har jag dock bara nämnt några exempel på vad som händer just nu, för det händer så otroligt mycket.

Vad ser ni på Göteborg Energi att ni vinner på er satsning på flexibilitet?
Vi vill vara aktiva i utvecklingen som sker inom detta område. Genom att jobba med flexibilitet och vår lokala flexibilitetsmarknad Effekthandel Väst bygger vi kompetens och kunskap i vår organisation och hos flera av våra kunder.
Att jobba med flexibilitet och förstå vad det innebär är en förändringsresa för oss som bolag. Genom att börja jobba tidigt med flexibilitet blir vi mer mogna för det. Flexibilitet är också ett viktigt verktyg för att möta elektrifieringen som sker i Göteborg, så här vinner vi också möjligheten att bidra till en snabbare omställning.

Hur många företag har ni fått med er på er lokala flexibilitetsmarknad Effekthandel Väst? Vad är deras upplevelse av att delta på flexibilitetmarknaden?
Vi har ett tiotal aktörer som deltar på Effekthandel Väst. Generellt är uppfattningen god och många tycker att det fungerar bra. Flera av dessa är lokala aktörer som känner en stolthet i att vara med och bidra till stadens utveckling. Några tycker att det är lite utmanande att komma i gång, medan andra tycker att det är enkelt. Det krävs att man testar sig fram lite för att förstå hur det funkar och på vilket sätt man kan bidra. När aktörerna ser ett värde i att bidra och får en extra intäkt förstår de att de skapar nytta.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se