”Kraftvärmens bidrag måste värderas korrekt” och fem andra citat från regionmötena

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Acceptans för klimatomställningen och fjärr- och kraftvärme var två av ämnena som diskuterades flitigt på Energiföretagen Sveriges regionmöten våren 2024. Vi fångade sex tankeväckande citat som täcker in några av de aktuella diskussionsämnena.

”Fler energiutbildningar innebär fler praktikplatser, som branschen behöver kunna möta upp.”

Under Energiföretagens vd Åsa Pettersons och vice vd Gustav Örhns inledande omvärldsspaning lyfte Gustav Öhrn de positiva nyheterna om att det i höst startar en ny utbildning till El- & drifttekniker kraft & värme och en utbildning till vindkraftstekniker. Regeringen har även ökat anslagen till ingenjörsutbildningarna. Kopplat till det tryckte Gustav på att fler utbildningsplatser kommer innebära fler studenter som efterfrågar praktikplatser och exjobb i energibranschen.

På kompetensförsörjningtemat bjöds ett trettiotal studenter från Uppsala in till regionmötet i Mitt och Nord för att mingla och få möjlighet att ställa alla sina frågor till representanterna från energibranschen på plats.

”Kraftvärmens bidrag till elsystemet bör värderas korrekt på elmarknaden”

Under regionmötenas diskussioner framkom det att de flesta energiföretag ser fjärrvärmen som den överrepresenterat viktigaste frågan just nu. Bland annat på grund av de höga bränslepriserna. Det förekom därmed diskussioner om att energiföretag kan behöva hitta andra bränsleströmmar än det mycket populära biobränslet framöver. 
I sina dragningar om fjärr- och kraftvärmestrategin tryckte Energiföretagens fjärrvärmeexpert Lina Enskog Broman och skatteexpert Erik Thornström på att regeringen nu måste se till att det blir action av fjärr- och kraftvärmestrategin och att fjärr- och kraftvärmens roll för omställningen behöver förtydligas.

”Om vi inte livstidsförlänger våra reaktorer förlorar vi 50 TWh kärnkraftsel.”

På alla tre regionmöten lyftes vad som händer inom kärnkraftsområdet just nu. På regionmötet i Mitt och Nord betonade Energiföretagens kärnkraftsexpert Ted Lindh att pendeln svänger för kärnkraften just nu, i både Sverige och EU. Han exemplifierade detta med att kommissionären för EU:s inre marknad, Thierry Breton, har uttryckt en önskan om att ta fram en ny EU Nuclear Technologies Act.

”Det bästa i förslaget om förändrad elmarknadsdesign var det som inte fanns med i förslaget.”

Energiföretagens elmarknadsexperter Magnus Thorstensson och Marie Lindh kommenterade EU-kommissionens förslag till reform av EU:s elmarknadsdesign. Magnus Thorstensson beskrev det ursprungliga förslaget som ”skrämmande” då det enligt honom skulle revidera elmarknaden och ställa den helt på ända. Men nu när förslaget har presenterats konstaterade de båda att det inte finns särskilt mycket substans i de föreslagna ändringarna av elmarknadsdesignen och att det därmed inte innehåller någonting som kan ställa elmarknaden helt på ända.

”Ni behöver ha beredskap för både sommarrelaterat och vinterrelaterat extremväder.”

Svenska Kraftnäts klimatanpassningsspecialist Lina M. Eriksson varnade för att Sverige väntas få en ökad risk för extremväder och naturolyckor i och med att den globala uppvärmningen fortsätter öka. Exempelvis finns risk för fler bränder, mer vind och plötsliga skyfall, vilket ökar översvämningsrisken. Lina betonade att energiföretag behöver ha en beredskap för detta framöver för att fortsatt säkra en trygg elförsörjningen.

”Ni måste komma i gång med AI.”

På regionmötena i Mitt och Nord samt i Väst var Filip Kjellgrens budskap från AI Sweden att energiföretag behöver börja jobba med AI i hela organisationen. Han föreslog att företagen ska lista sina fem jobbigaste problem och sedan applicera AI:s verktygslåda på dem. Han poängterade också att man inte bör lägga dessa AI-piloter på IT-avdelningen, utan på andra delar av verksamheten där AI kan lösa faktiska problem i verksamheten.

Save the date – höstens regionmöten 2024!

I höst gör vi självklart om detta igen. Paxa plats i kalendern redan nu, om du arbetar på ett av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

  • Region Mitt och Nord: 16–17 oktober på Arlanda.
  • Region Syd: 23–24 oktober i Tylösand.
  • Region Väst: 7–8 november i Varberg.

Vad är ett regionmöte?

Energiföretagens regionmöten är en unik möjlighet att träffa Energiföretagens energiexperter och branschkollegor från energiföretagen i din region. På dessa möten deltar många vd:ar och chefer från Sveriges energiföretag för att få en uppdatering i de mest aktuella energifrågorna just nu och samtidigt få tid att nätverka med branschkollegor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se