Elektrifieringen kräver moderniserade och utbyggda elnät i Europa

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Efterfrågan på el inom EU förväntas fyrdubblas till 2045. För att möta den ökade efterfrågan behöver investeringarna i distributionsnätet fördubblas. Det visar en ny rapport från Eurelectric, som lanserades under Power Summit i Aten. På plats var bland andra Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson.


Energiföretagens vice vd Gustav Öhrn, vd Åsa Pettersson och Brysselchef Julia Lindholm.

För Energiföretagen Sverige är det viktigt att vara med och säkerställa att svenska perspektiv får genomslag på EU-nivå. Den 21–22 maj deltog vår vd Åsa Pettersson på Eurelectrics styrelsemöte i Grekland, vars syfte var att enas om positioner inom flera viktiga EU-frågor. Eurelectric är en europeisk branschförening för energiföretagen i Europa. I Grekland deltog Åsa Pettersson också på den årliga konferensen Power Summit.

Moderniseringen av Europas distributionsnät diskuterades på Power Summit

En central fråga under konferensen var hur Europas distributionsnät kan moderniseras och byggas ut för att möjliggöra den stora elektrifiering av transport, uppvärmning och industriell tillverkning som behövs för att nå EU:s klimatmål. Till år 2030 har EU och dess medlemsländer åtagit sig att minska sina utsläpp med 55 procent jämfört med 1990, delvis genom 1200 GW nyproducerad förnybar energi och en elektrifieringsgrad på 35 procent av slutlig energianvändning (final use energi).

Eurelectrics rapport visar hur distributionen behöver byggas ut

Med det snabbt ankommande 2030 i åtanke lanserade Eurelectric under konferensen rapporten Grids for Speed, som ett svar på hur distributionen behöver byggas ut för att stötta omställningen. Rapporten pekar på att efterfrågan på el idag har ökat med 500 TWh sedan 1990 till 2500 TWh, men att efterfrågan kommer fyrdubblas de kommande 30 åren till över 4500 TWh till 2050 pådrivet av exempelvis elbilar och värmepumpar.

Idag är dessutom 30 procent av Europas elnät äldre än 40 år och till år 2050 kan andelen vara hela 90 procent. Äldre elnät är inte rustade för cyberhot eller kundernas förväntningar på smarta lösningar. För att undvika att elnäten blir en reell flaskhals i den här omställningen behöver Europa investera i sina elnät.

Rapporten visar därmed på att en fördubbling av investeringarna i Europas distributionsnät är nödvändigt för att möta en fördubbling av elkonsumtionen. I kostnader innebär det en ökning från dagens i genomsnitt 33 miljarder euro per år till 67 miljarder euro per år till 2050. Det är stora summor, men 2023 kostade EU:s import av fossila bränslen 451 miljarder euro – nästan sju gånger så mycket. Rapporten visar på hur en uppgradering av nätet kommer skapa över två miljoner jobb, ge stora energibesparingar och säkerställa en mer tillförlitlig strömförsörjning samtidigt som Europas ekonomi kan bli koldioxidneutral snabbare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se