Energiföretagen kommenterar Ei:s genomlysning av fjärrvärmemarknaden

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen lämnade den 12 mars synpunkter till Ei om deras genomlysning av fjärrvärmemarknaden och deras inriktningsförslag för att förbättra kundskyddet.

Övergripande ställer sig Energiföretagen positiva till Ei:s förslag på åtgärder för ökad transparens och mer välinformerade kunder. Energiföretagen avstyrker dock förslag om bland annat att utreda om Energimarknadsinspektionen eller Konkurrensverket bör ges tillsynsmandat över fjärrvärmepriset, obligatoriska investeringsplaner för fjärrvärmenät och reglering av anslutningsavgifter.

Energimarknadsinspektionen har haft en snäv ansats i sin genomlysning och det behöver poängteras att fjärrvärmen är ett av flera uppvärmningssätt på en konkurrensutsatt värmemarknad. Generellt är vi positiva till åtgärder för ökad transparens. Vi ser också att Prisdialogen bör utvecklas i dialog mellan fjärrvärmeföretag och kunder och inte genom att den regleras. Att reglera prissättningen av fjärrvärme, branschens investeringsplaner och anslutningsavgifter tror vi heller inte är till nytta för kunden och skulle innebära stora begränsningar i att ta fram kundanpassade erbjudanden, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsinspektionen presenterade den 30 januari sin PM Genomlysning av fjärrvärmemarknaden –En analys av kundskyddet samt två konsultunderlagsrapporter som finns tillgängliga här. Den 5 mars anordnade Ei ett seminarium där de presenterade sitt PM och de bjöd också in aktörer till att lämna synpunkter via bland annat en webb-enkät. Energiföretagens synpunkter på Ei:s genomlysning av fjärrvärmemarknaden i sin helhet finns att ta del av här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se