Världens högsta vindkraftstorn i trä invigdes utanför Skara

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 4 mars 2024 invigdes ett 105 meter högt vindkraftstorn i trä utanför Skara. Verket är byggt av Modvion, som nu har överlämnat ägandet till Varberg Energi. Den banbrytande tekniken kan innebära att vindkraftstorn i trä kan bli både högre och miljövänligare.

Den 4 mars invigdes Modvions 105 meter höga trätorn med en 2 MW-turbin utanför Skara. Ägandet har nu överlämnats till Varberg Energi och vindkraftverket är redan i gång och producerar el.

”Vi startade med enbart en idé, så det känns stort att vi inviger vindkraftverket här idag. Men det känns ännu större och roligare att blicka framåt mot de möjligheter vi ser i framtiden”, sa Modvions vd Otto Lundman på invigningen av vindkraftverket.

Idag representerar ståltornen den största delen av koldioxidavtrycket för ett vindkraftverk. Om man istället använder trä kan koldioxidutsläppen minska med 90 % jämfört med ett ståltorn. Dessutom lagras kol i tornet via träinnehållet under vindkraftverkets livstid.

”Detta är ett mycket lovande steg för möjligheten att bygga högre och billigare vindkraftverk, med mindre koldioxidavtryck än tidigare. Det är ett väldigt välkommet alternativ när vi nu ska fördubbla energisystemet”, säger Lars Andersson, vindkraftsansvarig på Energiföretagen Sverige.

2027 har Modvion som mål att sätta upp sin första volymfabrik, som uppskattningsvis ska tillverka 100 vindkraftverkstorn i trä per år.

Energiföretagens vindkraftsexpert Lars Andersson och Modvions vd Otto Lundman på invigningen av vindkraftverket.

Fem fakta om vindkraftsverk i trä

  1. Trätornen binder koldioxid (som annars skulle ha återförts till atmosfären via förbränning eller förmultning).
  2. Det går åt mindre energi i tillverkningsprocessen av trätorn jämfört med ståltorn.
  3. När livslängden hos vindkraftverket är slut används träet bland annat till balkar i höghus.
  4. Torn i moduler är lättare att transportera och möjliggör höga verk på otillgängliga platser till en lägre kostnad.
  5. Vindkraftstorn i limträ är starkare per viktenhet än stål.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se