Lär känna medlemsföretagens nya medarbetare

Vi är alltid nyfikna på nya medarbetare i våra medlemsföretag och det är kanske du med? Därför har vi intervjuat några av de nya vd:arna, cheferna och driftingenjörerna i våra regioner. Vilka är deras drivkrafter? Vad är de mest stolta över? Och vad ser de som sina företags största utmaningar på lång sikt?