Region Mitt

Vi är alltid nyfikna på de nya vd:arna i våra medlemsföretag och det är kanske du med? Därför har vi intervjuat några av de nya vd:arna och styrelseordförandena i region Mitt. Vilka är deras drivkrafter? Vad är de mest stolta över? Och vad ser de som sina företags största utmaningar på lång sikt?