Regionala styrgrupper

Varje region utser en regional styrgrupp som har särskilt ansvar för att den regionala verksamheten bedrivs i linje med medlemmarnas behov och önskemål. Gruppen svarar för att medlemsdialogen upprätthålls och utvecklas, liksom att Energiföretagens vd och styrelsen får del av det regionala nätverkets uppfattning i olika frågor.

Den regionala verksamheten är enligt föreningens stadgar medlemsstyrd, ytterst genom det regionala nätverket, och omfattar den verksamhet som är kopplad till Energiföretagen Sveriges regionkontor, dess regionalt placerade personal och den av regionala nätverket utsedda regionala styrgruppen.

Regioncheferna som är en del av föreningens kansli är motorn och utgör nav i det regionala arbetet. Initiativ i det regionala arbetet kommer från såväl regionala nätverket (alla medlemmar i den specifika regionen) och regionala styrgruppen, som vd och regioncheferna själva.

Regionala styrgruppen är ett forum för förankring av föreningens positioner samt kan vara rådgivande till styrelsen, vd och/eller enskilda handläggare på kansliet.