Bli medlem

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Som medlem är du del av en branschorganisation som stödjer och bidrar till att utveckla en världsledande fossilfri energiindustri. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha de bästa villkoren för att kunna driva sina verksamheter och bidra till ett fossilfritt samhälle. Vi är medlemmarnas tydliga röst i samhällsdebatten. 

Energiföretagen Sverige samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Våra medlemmar är indelade i fyra verksamhetsområden utefter deras primära verksamhet. Vi har medlemmar som har flera av dessa nyttigheter under sitt tak, medan andra fokuserar på en enda av dessa nyttigheter:

 1. Elnät
 2. Elproduktion
 3. Elhandel
 4. Fjärrvärme

Energiföretagen Sverige arbetar för att ta tillvara våra medlemmars intressen och behov. Vi arbetar för att skapa värde både för den enskilda medlemmen och för hela den samlade medlemskretsen. En av många fördelar med att vara medlem är att vi skapar mängder av mötesplatser där våra medlemmar fritt kan diskutera aktuella och relevanta ämnen.

Mötesplatser för medlemmar

Energiföretagen Sverige är en förening med aktiva medlemmar. Genom våra medlemsgrupper skapar vi unika mötesplatser, där medlemmarna fritt kan diskutera aktuella och relevanta ämnen. Vi erbjuder våra medlemmar att delta i olika medlemsgrupperingar:

 1. Konferenser och utbildningar
  Vi erbjuder 12 konferenser per år, som är lärande och berikande för våra medlemmars anställda. Exempelvis föreningsstämma och årskonferens, Kundservicedagarna, Fjärvärmedagarna och Elnätsdagarna.
 2. Nätverk
  Våra nätverk är attraktiva mötesplatser för våra medlemsföretag. Regionerna Nord, Mitt, Väst och Syd har starka regionala nätverk som hanterar de nära och regionala frågorna utifrån det regionala perspektivet. Vi har även andra nätverk med fokus på en viss sakfråga, exempelvis Kraftvärmeforum för kraftvärmeintressenter, regionala fjärrvärmenätverk samt nätverk för kompetensförsörjning.
 3. Sakråd
  Våra åtta sakråd möjliggör en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Exempelvis rådet för Elproduktion och rådet för Klimat- och energipolitik. Råden är rådgivande till Energiföretagens vd och kansli.
 4. Arbetsgrupper
  Till varje sakråd finns ett antal arbetsgrupper som arbetar mer djupgående med enskilda frågor under olika tidsperioder.
 5. EBR-kommittén
  Förkortningen EBR står för Elnätsbranchens riktlinjer. EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. EBR-kommittén formulerar riktlinjer för verksamheten och arbetet är sedan fördelat på tre utskott; Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och HMS-utskottet. Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

Läs mer om våra råd, arbetsgrupper och nätverk.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se