Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Styrelse

Publicerat av: Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2018

Ordförande:
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö
Vice ordförande:
Kristina Säfsten, Övik Energi 

Övriga ledamöter:
Joacim Eronen, Upplands Energi 
Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi 
Jessica Fredson, Ystad Energi
Håkan Feuk, E.ON Sverige
Magnus Jacobsson, Skara Energi 
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft 
Karin Lepasoon, Vattenfall 
Johan Lindehag, Ellevio 
Jan Olofzon, Alingsås Energi
Annelie Sjömark, Luleå Energi 
Liina Veerme, Hedemora Energi

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

 

 

 Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se