Styrelse

Publicerat av: Cecilia Söder ·

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2023–2024

Ordförande:
Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi
Vice ordförande:
Sezgin Kadir, Kraftringen Energi AB

Övriga ledamöter:
Malin Classon, Värnamo Energi 
Joacim Eronen, Upplands Energi 
Håkan Jönsson, Gävle Energi
Toni Kekkinen, Fortum Sverige 
Karin Medin, Söderenergi 
Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft
Joachim Nordin, Skellefteå Kraft
Andreas Regnell, Vattenfall 
Hans Stålnacke, Bodens Energi
Sammy Tanhua, Skövde Energi
Johan Mörnstam, E.ON Sverige (adjungerad in 2023–05–11)

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se