Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Styrelse

Publicerat av: Anna-Karin Blomdahl ·

Huvudinnehåll

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2017

Ordförande:
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö AB.
Vice ordförande:
Anders Östlund, Öresundskraft AB.
Övriga ledamöter:
Göran Andersson, Österlens Kraft AB
Lotta Brändström, Göteborg Energi AB
Anders Egelrud, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Håkan Feuk, E.ON Sverige AB
Gösta Gustavsson, Tekniska Verken i Linköping AB
Kjell Jansson, Malungs Elverk AB
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft AB
Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät AB
Annelie Sjömark, Luleå Energi AB
Kristina Säfsten, Övik Energi AB
Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB

Energiföretagen Sveriges styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

 Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna-Karin Blomdahl

Administratör och samordning
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 27 20
E-post: anna-karin.blomdahl@energiforetagen.se