Styrelse

Publicerat av: Cecilia Söder ·

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2024–2025

Ordförande:
Sezgin Kadir, Kraftringen Energi AB
Vice ordförande:
Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft AB

Övriga ledamöter:
Stefan Carlson, Vara Energi ek. för.
Kajsa Hedberg, C4 Energi AB
Håkan Jönsson, Gävle Energi AB
Malin Larsson, Luleå Energi AB
Johan Mörnstam, E.ON Sverige AB
Joachim Nordin, Skellefteå Kraft AB
Andreas Regnell, Vattenfall AB
Peter Strannegård, Fortum Sverige AB
Hans Stålnacke, Bodens Energi AB
Sammy Tanhua, Skövde Energi AB

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se