Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Styrelse

Publicerat av: Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2017

Ordförande:
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö AB.
Vice ordförande:
Kristina Säfsten, Övik Energi AB
Övriga ledamöter:
Göran Andersson, Österlens Kraft AB
Lotta Brändström, Göteborg Energi AB
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft AB
Håkan Feuk, E.ON Sverige AB
Johan Lindehag, Ellevio AB
Kjell Jansson, Malungs Elverk AB
Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät AB
Annelie Sjömark, Luleå Energi AB
Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB
Magnus Jacobsson, Skara Energi AB
Maria Pettersson, Hammarö Energi AB

Energiföretagen Sveriges styrelse 2017

Främre raden: Göran Andersson, Österlens Kraft AB, Patrik Holmström, Energiföretagen, personalrepresentant, Kjell Jansson, Malungs Elverk AB, Hans Kreisel, Skellefteå Kraft AB, Anneli Sjömark, Luleå Energi AB.

Bakre raden: Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB, Annette Sjöström, Energiföretagen, personalrepresentant, Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät AB, Håkan Feuk, Eon Sverige AB, Lotta Brändström, Göteborg Energi AB, Kristina Säfsten, Övik Energi AB, vice ordförande, Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö AB, ordförande, Johan Lindehag, Ellevio AB, Pernilla Winnhed, Energiföretagen vd. 

Saknas på bilden: Magnus Jacobsson, Skara Energi AB, Maria Pettersson, Hammarö Energi AB. Foto: Jane Jansson.

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

 Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se