Kort kommentar om Baylans pressträff

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I dag, torsdag 15 december, höll samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan en pressträff om åtgärder som regeringen vill vidta för skärpt elnätsreglering. Ett förslag utlovades till tisdagen den 20 december. Energiföretagen Sverige kommenterar nyheten i korthet.

– Vi välkomnar en utveckling av  elnätsregleringen som leder till  riktiga ekonomiska signaler för att möjliggöra investeringar så att elnäten kan klara kommande krav från kunder och samhälle. Långdragna rättsprocesser gynnar inte någon part – vare sig elnätsföretag eller kunder. Nu har Ibrahim Baylan utlovat ett förslag på tisdag och vi vill avvakta innehållet i det innan vi kommenterar vidare, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Läs Energiföretagens initiala kommentar om Förvaltningsrättens dom.