Konsumentverket skärper tonen efter anmälningar mot elförsäljning

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Många konsumenter från flera delar av landet har slagit larm om SverigesEnergis försäljningsmetoder och anmält till Konsumentverket att de blivit vilseledda av elhandelsföretaget. Nu har Konsumentverket uppmanat SverigesEnergi att upphöra med försäljningsmetoderna, vilket Energiföretagen Sverige bejakar.

Konsumenterna som har hört av sig till Konsumentverket har blivit kontaktade via telefonförsäljning, hemförsäljning och annan uppsökande försäljning. De anger att:

  • de har fått elavtal från SverigesEnergi trots att de inte ingått avtal
  • SverigesEnergi har uppgett felaktig avsändare
  • SverigesEnergi har utelämnat och lämnat felaktiga uppgifter om syftet med kontakten
  • SverigesEnergi inte har beviljat konsumenterna deras rätt att ångra ingått elavtal 

Konsumentverket anser i en skrivelse att SverigesEnergi är ansvarigt för de aktuella försäljningsmetoderna och att bolaget bör upphöra med dessa eftersom de strider mot gällande regler för marknadsföring och distansavtal. Myndigheten ger också företaget möjlighet att yttra sig, bland annat för att redogöra hur de tänker komma tillrätta med problemen. 

- Vi eftersträvar frivilliga rättelser och har därför gett företaget möjlighet att yttra sig om försäljningsmetoderna och komma in med material som styrker att avtal ingåtts i de nitton anmälda fallen, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket. 

Material som kan komma in kan vara samtalsmall, ljudfil eller motsvarande handling som använts i kommunikationen med konsumenterna, enligt Konsumentverket. SverigesEnergi måste även redogöra för om det är de själva eller någon annan part som använt dessa säljmetoder. Om det är annan part måste de uppge vilken/vilka dessa parter är.

SverigesEnergi har till den 21 augusti på sig att yttra sig, komma in med material och att redogöra för hur man avser att komma tillrätta med problemen. Därefter tar Konsumentverket ställning till om ytterligare åtgärder ska vidtas i ärendet.

- På Energiföretagen Sverige ser vi positivt på att   Konsumentverket agerar. Tveksamma försäljningsmetoder drabbar främst konsumenterna, men även andra aktörer på marknaden, , säger Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

- Energiföretagen Sveriges bidrag till att stärka konsumenterna är den oberoende certifiering som vi har tagit fram, Schysst elhandel, som syftar till att kvalitetssäkra säljprocessen. Vi hoppas att många elhandelsföretag vill certifiera sig i höst, när pilotprojekten har utvärderats, avslutar Catherine Lillo.

Läs mer om Schysst elhandel.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se