Energiföretagens vd i TV4:s morgonsoffa om elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed var den 25 oktober gäst i TV4:s Nyhetsmorgon för att tala elnätsreglering. Hon var inbjuden att diskutera tillsammans med Villaägarnas Jakob Eliasson.

Elnätsregeringen är i fokus efter att Energimarknadsinspektionen, Ei, igår överlämnade sin utredning om framtidens elnätsreglering till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Förslaget har nu gått på remiss där svar ska ha inkommit senast den 10 januari 2018.

Se inslaget från TV4:s morgonsändning här (inslaget startar efter cirka 1:30).

Se nyhet här på Energiföretagens webbplats om Ei:s utredning.

Vi vill i sammanhanget påminna om att Nils Holgersson-utredningen om hushållens avgifter och taxor kom den 26 oktober.