Låga prisökningar på fjärrvärme 2017

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Nu publicerar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för 2017. Statistiken omfattar större flerfamiljshus, mindre flerfamiljshus (så kallade Nils Holgersson-hus) och småhus. För samtliga kategorier har prisökningarna legat under en halv procent.

Faktorer som påverkar priset är lokala, exempelvis tillgången till bränsle, antal kunder, avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det innebär att priserna kan variera, även om näten ligger i närliggande områden.

- Olika fjärrvärmeföretag har olika förutsättningar, därför varierar priset mellan olika nät. För att öka kundernas kunskap om just deras fjärrvärmeleverantörs prissättning och prismodell genomförs lokala prisdialoger runt om i landet, om kommande års priser, med en prognos för prisutvecklingen de kommande två åren. Utvärderingar visar att det har gett en större förutsägbarhet och ökat kundernas förtroende, säger Thomas Forsberg, ansvarig marknad värme och kyla, på Energiföretagen Sverige.

Genomsnittspriset för större flerfamiljshus år 2017 är 820,5 kr/MWh (+0,3 %), för mindre flerfamiljshus 838,4 kr/MWh (+0,5 %) och för småhus 891 kr/MWh (+0,2 %) Den genomsnittliga prisförändringen ligger alltså för alla kategorier betydligt lägre än KPI, som i januari 2017 var 1,4 % för de senaste 12 månaderna.

Energiföretagens prisstatistik bygger på uppgifter från merparten av fjärrvärmeföretagen i landet och redovisar normalprislistan. För mindre flerfamiljshus, som även finns med i Nils Holgersson-rapporten, är det priset för kommunens huvudort som redovisas.

Det samlade statistiken, med tidsserier för perioden 2005–2017, kan du se här.