Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmepriser

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus.

Fjärrvärmepriserna varierar mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen. Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre.

Vill du veta mer om vad som bestämmer fjärrvärmepriset på din egen ort, kontakta din lokala fjärrvärmeleverantör (länk till www.svenskfjarrvarme.se).

Här finns den samlade branschstatistiken för 2015-2016 (pdf).

Prisutveckling fjärrvärme

Diagrammet visar prisutveckling inkl. moms för småhus, mindre flerbostadshus och större flerbostadshus, 2005-2016. Klicka på bilden för större bild.

Pris för fjärrvärme

Diagrammet visar pris för fjärrvärme för de olika hustyperna småhus, mindre flerbostadshus och större flerbostadshus, för åren 2015 och 2016. Klicka på bilden för större bild.

Årlig prisförändring

Diagrammet visar årlig prisförändring för fjärrvärme för ett mindre flerbostadshus under perioden 2008-2016. Klicka på bilden för större bild.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Thomas Forsberg

Thomas Forsberg

Ansvarig marknad värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: thomas.forsberg@energiforetagen.se