Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmepriser

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus.

Fjärrvärmepriserna varierar mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen. Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre.

Vår statistik baseras på ett urval av fjärrvärmenät vilket innebär att om ett företag har fler nät, är det endast nätet på huvudorten i varje kommun som tas med i statistiken.

Vill du veta mer om vad som bestämmer fjärrvärmepriset på din egen ort, kontakta din lokala fjärrvärmeleverantör.

Här finns den samlade branschstatistiken för 2016-2017 (Excel).

 

Diagrammet visar prisutveckling inkl. moms för småhus, mindre flerbostadshus och större flerbostadshus, 2005-2017.

 

 

Diagrammet visar pris för fjärrvärme för de olika hustyperna småhus, mindre flerbostadshus och större flerbostadshus, för åren 2016 och 2017.

 

Prisutveckling fjärrvärme

Diagrammet visar årlig prisförändring för fjärrvärme för ett mindre flerbostadshus under perioden 2008-2017. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Thomas Forsberg

Thomas Forsberg

Ansvarig marknad värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: thomas.forsberg@energiforetagen.se