Energiföretagen vill se vässat EU-förslag för att minska plastens miljöpåverkan

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har svarat på remissen av EU-kommissionens direktivförslag om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Energiföretagen välkomnar förslaget och betonar vikten av att minska spridningen av plaster i miljön och förordar därför det alternativ som ska ge störst minskning av marint skräp.

Energiföretagen Sverige välkomnar EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön men vill gärna se snabba åtgärder.

- Åtgärder för att minska spridningen av plaster i miljön är angelägna och nödvändiga. Därför förordar vi att EU-kommissionen går direkt på det scenario som ska ge störst minskning av marint skräp, inte det EU själv förordar, som skulle ge medelstor till stor minskning, konstaterar Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige anser att plastfrågan måste lösas högt upp i avfallstrappan. Det krävs åtgärder för att minimera konsumtionen av onödiga plastprodukter genom till exempel förbud, skatter och avgifter. EU måste också införa ett tydligt och utökat producentansvar och krav på materialåtervinning samt uppmuntra energiåtervinning av plastartiklar som inte kan eller bör materialåtervinnas. Att återvinna energin i denna plast är en miljötjänst som avgiftar samhället och förhindrar att miljö- och hälsoskadliga ämnen byggs in i nya produkter via materialåtervinning. Energiföretagen refererar i remissvaret till branschens ståndpunkter om plast, som bland annat tar upp detta.

Energiföretagens ståndpunkter om plast sammanfattas i fyra punkter:

- Plastfrågan måste lösas högt upp i avfallstrappan
- Minimera konsumtion av onödiga plastprodukter
- Inför ett tydligt och utökat producentansvar
- Energiåtervinning av plast behövs, åtminstone under en övergångsperiod

- Plastavfall ska i första hand återanvändas och materialåtervinnas. Det finns inget behov av plastavfall för el- och värmeproduktion. Men så länge det finns plast är energiåtervinning genom förbränning det mest resurseffektiva sättet att den plast vi vill ha bort ur kretsloppet. Plast som är utsliten, giftig eller kontaminerad vill vi ju få bort, avslutar Raziyeh Khodayari.

Läs Energiföretagens ståndpunkter om plast.

Här kan du läsa hela remissvaret.

Ta del av remissen på regeringen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se