Branschen agerar för att bryta trenden med missnöjda kunder

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumentrapporten 2018 från Konsumentverket pekar ut el som ett av de tio mest problematiska marknaderna inför och efter köp. Samtidigt har Energimarknadsinspektionen, Ei, sammanställt klagomål som myndigheten får in. Här noteras klagomål både på elnätssidan och elhandelssidan. Energiföretagen arbetar för att råda bot på problemen.

Konsumentrapporten 2018 redovisar konsumentproblematik inför och efter köp av varor och tjänster. Rapporten publicerar marknader som är mest problematiska. När det gäller kategorin ”inför köp” placerar sig el som sjunde mest problematiska marknad och i kategorin ”efter köp” hamnar el på plats åtta.

När det till exempel gäller ”inför köp” har 45 företag undersökts och elmarknaden hamnar där på plats 39. Olika aspekter ingår i bedömningen där komplexitet, förståelse, tillit till försäljare och informationsnivå får de lägsta betygen när det gäller el.

Höga elnätspriser ligger i topp när Ei presenterar klagomål som myndigheten får in. På elhandelssidan toppar klagomål över otydliga avtalsvillkor och oschyssta affärsmetoder. Klagomålen används av Ei på flera sätt. Klagomål som indikerar att ett företag inte följer reglerna kan leda till att Ei gör en tillsynsinsats, medan klagomål om otillräckliga eller otydliga regler på elmarknaden kan leda till förslag om förbättringar till regeringen.

Energiföretagen Sverige agerar

– Det här är naturligtvis inte bra för förtroendet för elbranschen. Det är samtidigt frågor som vi arbetar aktivt med. Till exempel har vi nått en branschöverenskommelse med konsumentverket som lett till att skriftligt avtal krävs för att bekräfta ett köp vid telefonförsäljning. Dessutom har certifieringen av ”schysst elhandel” kommit igång, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad hos Energiföretagen Sverige.

Båda dessa kundförbättrande åtgärder kunde Catherine Lillo berätta om i en intervju i P4 Skaraborg från den 2 maj. Från den 1 september i år krävs skriftligt avtal efter avslutat samtal för godkänt köp. ”Schysst elhandel” handlar om att elhandelsföretag kan kvalitetssäkra sin försäljning av el i ett ansvar som sträcker sig längre än vad regelverket föreskriver. Framför allt ska det var till gagn för speciellt utsatta grupper.

Läs tidigare pressmeddelande om krav på skriftlig bekräftelse av elavtal

Läs frågor och svar om skriftlig accept från kund vid telefonförsäljning

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se