Energiföretagen välkomnar lagrådsremiss om vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige välkomnar den lagrådsremiss om de vattenkraftrelaterade delarna av energiöverenskommelsen, som presenterades av regeringen idag. Branschorganisationen kommer nu att analysera innehållet tillsammans med berörda medlemsföretag.

I dag presenterade regeringen en lagrådsremiss som bland annat behandlar de vattenkraftrelaterade delarna av Energiöverenskommelsen. Lagrådsremissen baseras på promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft” som kom i somras. Redan då var Energiföretagen generellt positiv till promemorians inriktning, ambition och förslag som helhet, även om behov av vissa kompletteringar och förtydliganden också lyftes fram.

Vattenkraften är en viktig resurs både i dagens och framtidens energisystem. Den bidrar med planerbar förnybar elproduktion och tillhandahåller både balans- och reglerkraft i elsystemet. Energiföretagen har därför betonat vikten av en politisk styrning av det statliga miljöarbetet med lämpliga avvägningar och en rimlig ambitionsnivå.  

 -  Det är glädjande att politikerna nu har kommit överens om innehållet i den lagrådsremiss som är ett viktigt steg mot att genomföra Energiöverenskommelsens delar om vattenkraften och värna vattenkraftens roll i energisystemet. Vi kommer nu att granska lagrådsremissen och analysera dess innehåll, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Läs regeringens pressmeddelande.

Läs Energiföretagens remissvar på "Vattenmiljö och vattenkraft".

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se