Energiföretagen vill se bindande mål om netto-noll utsläpp till 2050

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen har presenterat en strategi som visar olika vägar hur Europa kan leda utvecklingen mot klimatneutralitet till 2050. Energiföretagen vill se ett konkret och bindande mål om netto-noll utsläpp till 2050 med delmål för 2030 och 2040 som styr dit.

Europeiska rådet bad tidigare i år Kommissionen att presentera en vision om en klimatneutral framtid som är i linje med Parisavtalets mål. Det har Kommissionen nu gjort och strategin innehåller bland annat åtta scenarier med olika ambitionsnivå på utsläppsminskningar fram till 2050. Syftet med strategin är inte att fastställa målsättningar utan att skapa en vision och en känsla av utvecklingsriktningen.

- Energiföretagen vill se ett konkret och bindande mål om netto-noll utsläpp till 2050 med delmål för 2030 och 2040 som styr dit. En sådan ambition är avgörande för att EU ska kunna ta täten i de internationella klimatförhandlingarna, som fram till 2020 befinner sig ett avgörande skede, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

I alla scenarier minskar utsläppen tack vare ökad elektrifiering och en samtidig övergång till fossilfri elproduktion samt ökad användning av biomassa. Slutsatsen är att både elproduktionen och elnätet, både nationellt men även mellan länder, kommer behöva byggas ut kraftigt. Eftersom det blir en stor andel variabel elproduktion konstaterar Kommissionen att det kommer att krävas stor flexibilitet, efterfrågeflexibilitet, lagning och flexibel produktion, i framtidens energisystem för att upprättbehålla balansen mellan elanvändning och produktion.

- Det är intressant att Kommissionen landar i en liknande slutsats kring behovet av ökad elektrifiering som elföretagens europeiska branschförening Eurelectric gjorde tidigare i veckan, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Scenarierna beskriver gemensamma åtgärder inom sju strategiska områden: energieffektivitet, användning av förnybar energi, ren och uppkopplad mobilitet, konkurrenskraftigt näringsliv och cirkulär ekonomi, infrastruktur och sammanlänkningar, bioekonomi och naturliga koldioxidsänkor samt infångning och lagring av koldioxid för att hantera återstående utsläpp.

Fjärrvärme omnämns endast kort men i positiva ordalag och som en lösning för att göra uppvärmningen i EU fossilfri och som en viktig del av ett samspelande energisystem. 

Nästa steg

EU-kommissionen uppmanar Europeiska rådet, relevanta ministerrådsformationer och parlamentet att diskutera och bidra till visionen. De pekar särskilt ut mötet 9 maj 2019 i Sibiu, Rumänien, då EU:s framtid ska diskuteras av EU:s politiska ledare. Processen ska leda till att EU antar ett högre klimatmål 2050 och i början av 2020 lämnar en ambitiös strategi för uppfyllandet av Parisavtalet.

Läs EU-kommissionens vision ”A Clean Planet for all”.

Läs EU-kommissionens underlag till visionen.

Läs rapport om att nå klimatmålen från Eurelectric.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se