Hör vår elnätsexpert prata om reformförslag för elnäten

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har tagit fram förslag på fem klimat- och energireformer för nästa regering att ta tag i. I en intervju med Anna Odenbrand Linder, ansvarig elnät, talar hon om förslaget att förenkla och snabba på utbyggnaden av elnäten.

Stora delar av det svenska elnätet byggdes på 1960-, 70- och 80-talen och står därför inför stora upprustningsbehov. Samtidigt ställer en kraftig befolkningstillväxt i många städer, tillsammans med introduktionen av både elfordon, ny elintensiv industri, solceller och vindkraft, helt nya och utökade krav på elnäten.

Kapacitetsbristen i elnäten består till största del av begränsningar i det statligt ägda stamnätet. När regionnätsbolagen vill utöka uttaget från stamnätet till de underliggande regionnäten nekas de ofta av Svenska kraftnät på grund av flaskhalsar och begränsningar i stamnätet. Svenska kraftnät arbetar hårt för att bygga bort flaskhalsarna men ledtiderna för att förstärka stamnätet är idag orimligt långa, ofta mellan 10 och 15 år från inledande undersökningar till driftsättning. På regionnätet är ledtiderna något kortare men upp till 10 år i ledtider är inte ovanligt.

Vid anslutning av ny elproduktion leder de långa ledtiderna framförallt till att nya vindkraftsprojekt försenas, vilket både försenar och fördyrar energiomställningen. Vi kan redan nu se att detta händer på flera ställen i landet och för att inte problemet ska öka, måste åtgärder vidtas snabbt.

Läs om de åtgärder vi föreslår för att komma till rätta med trånga elnät.

Läs om samtliga våra fem reformförslag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand - föräldraledig

Anna Regnstrand - föräldraledig

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se