Svenska elnätsföretag hjälper Åland efter stormen Alfrida

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under årets första vecka drog stormen Alfrida fram över Sverige och orsakade som mest uppemot 100 000 strömlösa hushåll. Elnätsföretagens hårda arbete med att åtgärda detta har resulterat i ett minskat antal strömlösa hushåll för varje dag. Tack vare samarbetet Elsamverkan hjälper elnätsföretag från västra Sverige nu Åland, som har drabbats ännu hårdare av stormen.

Efter en stormig tisdagskväll och natt, med uppmätta orkanbyar till havs, aktiverades Elsamverkan på onsdagsförmiddagen. Samarbetet Elsamverkan innebär att varje elnätsföretag rapporterar sitt störningsläge och resursbehov eller resurstillgång med stödsystemet SUSIE vid stora störningar i eldistributionen. Storstörningsorganisationen är framtagen av Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och dess medlemmar, i samverkan.

Sveriges elnätsföretag har klarat sig på sina egna resurser i arbetet med att åtgärda strömavbrotten och har därmed inte behövt låna resurser av andra företag inom samarbetet. Det förekommer dock fortfarande många strömavbrott i landet, främst centrerat kring Upplands och Sörmlands kust, som nätbolagen arbetar med att åtgärda.

Men på Åland är läget ännu mer kritiskt. Tidigt på onsdagsmorgonen var hela 93 procent av hushållen strömlösa. Tack vare samarbetet Elsamverkan skickas därmed idag, fredag, fyra anställda från Härryda Energi och Västra Orusts Energitjänst till Åland för att hjälpa till med att återuppbygga lågspänningsnät. Fler bolag i västra Sverige har dessutom meddelat att de har resurser att tillgå om behov kvarstår under nästa vecka.

- Vid storstörningar som dessa är energiföretag beroende av varandra. Därför är det fantastiskt bra att vi har möjligheten att hjälpa varandra genom Elsamverkan. Samarbetet har fungerat bra och vi har nu väletablerade kontaktvägar och rutiner på hur vi bland annat skriver avtal vid utlåning av personal, säger Krister Hillefors, VD på Västra Orusts Energitjänst.

Fyra personer och tre bilar fullutrustade med material åker idag färjan över till Åland. Med sig har de även en terränggående motorcykel som kommer att underlätta jobbet på plats.

- Vi hjälper till med personal från västra Sverige eftersom stormen drabbade Åland värre. Det blåste även rejält här ute på västkusten, men vi på Västra Orust har klarat oss helt utan störningar då vi har lagt ner ett omfattande arbete på att gräva ner ledningarna under de senaste tio åren, säger Krister Hillefors.

Personalen från Härryda Energi och Västra Orusts Energitjänst planeras hjälpa till på Åland under tre till fyra dagar. Därefter görs en utvärdering för att se om behovet och möjligheten att stanna kvar kvarstår.

Du kan hålla dig uppdaterad om de pågående elavbrotten i Sverige på nätbolagens respektive hemsidor.

Läs mer om hur elsamverkan fungerar och vad som gäller vid elavbrott.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se