Het debatt när Energispektrum 10-års jubilerade

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN - Energifrågan är ständigt aktuell i den politiska debatten och på sistone mer än på länge. 2016 träffades den blocköverskridande energiöverenskommelsen som 75% av riksdagen stod bakom. En klassisk politisk kompromiss som efter tre år och ett riksdagsval står sig, men där ett antal nya frågor tillkommit. Ungefär så beskrev Cecilia Hellner läget i Energisverige, inför årets energipolitiska debatt .

Lennart Ekdal modererade årets energispektrum, det tionde i ordningen, där man bland annat diskuterade om den befintliga marknadsmodellen för el fungerar och hur vi kan använda biobränslen på ett hållbart sätt. Gustav Melin från Svebio lyfte bland annat det orimliga i att skogsråvara värd 135 TWh ligger och ruttnar i skogen. Men mest hettade det till kring elnäten och framför allt kraftvärmeskatterna.

Alla var överens om att kraftvärmen behövs och att trånga elnät är ett högst påtagligt problem i vissa delar av Sverige, men man var långt ifrån överens om lösningarna. Lorentz Towatt (MP) var nöjd med att kraftvärmeverk måste stänga inom kort på grund av de skatter som beslutades i april och ska gälla så snart som i augusti.

Lars Hjälmered (M) efterfrågade ett kraftvärmepaket och betonade att skatterna leder fel när de drabbade kraftverken redan hade planer för omställning på plats och att man nu istället blir av med viktig lokal elproduktion på platser det råder brist på el på grund av flaskhalsar i elnäten. Birger Lahti (V) höll sig lite i mitten där han framför allt ställde sig skeptisk till den korta tiden mellan beslut och genomförande.

Också de ökande elnätspriserna och tillhörande reglering ledde till en del diskussioner. Med samhällstrender som digitalisering, urbanisering, ett ökat behov av elektrifiering sker samtidigt elproduktionen förändras, så ställs helt nya krav på elnätet. Något som kräver både investeringar och nya affärsmodeller.

Åtgärder som diskuterades var vikten av effektivare tillståndsprocesser genom snabbspår för vissa samhällskritiska anslutningar och att tillsätta en kapacitetsutredning. Men samtidigt, i den avlutande expertpanelen, med representanter från branschen, så lyfte Per Langer på Fortum att vi kanske måste vänja oss vid högre elnätspriser. Att det helt enkelt kostar att göra så stora investeringar som nu krävs.

Se film där Camilla Brodin och Lorentz Tovatt kommenterar debatten

Trots att debattens vågor gick höga så var stämningen god och partier på båda sidor om energiöverenskommelsen, liksom januariöverenskommelsen, var öppna för dialog om bland annat kraftvärmens villkor. Något som bådar gott då Energiföretagen just presenterat sina 12 punkter för kraftvärmen som vi hoppas tas med som underlag i en sådan diskussion. I höst ska Energiföretagen dessutom presentera ett antal konkreta förslag från initiativet Samling för nätkapacitet och dessutom en Färdplan el, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Så frågor att arbeta vidare med kommer inte saknas!

Från politiken deltog: Camilla Brodin (KD); Mattias Bäckström-Johansson (SD); Patrik Engström (S); Lars Hjälmered (M); Birger Lahti (V); Rickard Nordin (C); Arman Teimouri (L) och Lorentz Tovatt (MP)

Från energibranschen deltog: Gustav Melin, Svebio; Lovisa Fricot Norén, Tekniska verken Nät; Per Langer, Fortum och Anna Wallentin, Energigas Sverige

Modererade gjorde: Lennart Ekdal med hjälp av Cecilia Hellner, Vattenfall