Fjärrkylan växer så det knakar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har nu fått in och analyserat statistiken för fjärrkylan för år 2018. Leveranserna har ökat med 26 procent, vilket förstås har att göra med en rekordvarm sommar. Men vi ser också att fjärrkylan byggs ut.

Det finns 36 företag som levererar fjärrkyla till nära 40 städer i Sverige. 627 km är den sammanlagda längden på ledningarna, vilket är cirka en mil mer än 2017. Fjärrkyleföretagen levererade 1156 GWh fjärrkyla år 2018 - en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.

– Den varma sommaren 2018 ledde till en rejäl ökning av fjärrkyleleveranserna – något våra medlemsföretag klarade galant. Det har lett till att företagen nu ser en kraftigt ökad efterfrågan på fjärrkyla och den höga leveranssäkerheten är säkert något som lockar. Det är dessutom en trend som vi väntar kommer att hålla i sig. Det säger Lina Enskog Broman som är ansvarig för fjärrkyla samt fjärr- och kraftvärme på Energiföretagen.

Vi publicerade nyligen en färsk undersökning som konsultföretaget Devcco har genomfört på uppdrag av Energiföretagen som visade att fjärrkyleutbyggnaden kommer att öka kraftigt framöver, med hela 50 procent till 2030. Utbyggnaden kommer dels att ske i form av nybyggnation, dels genom förtätning i nuvarande fjärrkylenät.

– Det är förstås glädjande att se att fjärrkylan, som är ett resurssnålt, klimatvänligt och effektivt sätt att producera kyla på, verkligen har börjat efterfrågas på allvar. Det känns också bra att undersökningen visade att företagen, trots utmaningen med den varma sommaren klarade leveranserna med hög tillförlitlighet, säger Lina Enskog Broman.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se