Förtroendet för energibranschen ökar – men mer finns att göra

Idag presenterar Svenskt kvalitetsindex sin årliga mätning av kundernas förtroende för energibranschen. Mätningen visar glädjande nog en uppgång i förtroendet jämfört med föregående år. Uppgången gäller dessutom samtliga områden; elhandel, fjärrvärme och elnät. Fler upplever dessutom att företagen månar om sina kunder, samt att energibranschen blir allt bättre på att berätta om hur de bidrar till en hållbar utveckling.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år kundnöjdheten bland privatkunder och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme. Branschindex är liksom tidigare år högst bland fjärrvärmekunderna, både privat- och företagskunder, men även elhandel och elnät går framåt i årets mätning. Privatkunder är generellt sett mer nöjda än företagskunder.

Den senaste SKI-rapporten pekar ut förbättrad service och ett ökat fokus på kunden som den viktigaste orsaken till den ökade kundnöjdheten och menar att det är områden som branschen genomgående blivit bättre på.

– För oss som förening och för våra medlemsföretag är förtroendet för branschen en viktig och ständigt prioriterad fråga, kommenterar Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. Ett av våra initiativ är Schysst elhandel - en certifiering som vi hoppas ska ge kunden en tydligare och tryggare relation med sin elhandlare. Idag har faktiskt 4 av 10 elhandelskunder ett certifierat företag som leverantör.

- Ett annat framgångsrikt arbete görs inom Prisdialogen med syftet att öka insynen och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prissättning, fortsätter Pernilla Winnhed. De utvärderingar som gjorts av Prisdialogen visar att det har haft en positiv effekt på förtroendet hos de kunder som deltar i dialogen.

Enligt SKI-rapporten anger de kunder som anser att deras leverantör särskiljer sig på ett positivt sätt, en tydlig miljöprofil, lokal närvaro eller prisvärdhet som avgörande faktorer. Ett betyg eller index på över 75 indikerar att företaget har en stark kundrelation.

I år toppas listan för Fjärrvärme privatkund av Jönköping Energi, med ett index på 82,3. Skellefteå Kraft ligger etta på hela tre listor; Elhandel privatkund (80,2), Elnät privatkund (79,1), samt Elnät företagskund (77,1). På samtliga områden ligger index för företagskunder något lägre än det för privatkunder.

Läs mer hos Svenskt kvalitetsindex.

Läs mer om Schysst elhandel.

Läs mer om Prisdialogen.