Trygga, nöjda kunder med Schysst elhandel

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Konsumenternas energimarknadsbyrå släppte igår, den 1/10, sin lista med klagomålsstatistik. Det är förstås en lista som ingen seriös elhandlare vill vara med på. Energiföretagens certifiering Schysst elhandel är ett bra verktyg för att kvalitetssäkra företagets säljprocesser och få bra kundrelationer. Inget certifierat företag finns med på listan.

Publiceringen av klagomålsstatistik syftar till att uppmärksamma kunder på sådana elhandelsföretag som ger upphov till många klagomål och som ställer till med mycket problem på elmarknaden. För att statistiken ska bli så rättvisande som möjligt har byrån fördefinierade principer för hur den publicerade statistikens ska beräknas. Exempelvis inkluderas endast klagomål i pågående tvister, och allmänna klagomål såsom missuppfattningar och klagomål där kunden inte varit i kontakt med företaget undantas.

Det är också bara företag där klagomålen överstiger en viss miniminivå som visas och man tar med i beräkningen att eftersom företagen har olika många kunder så sker en korrigering baserat på antal kunder.

Energiföretagens certifiering Schysst elhandel är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra sina säljprocesser som ett led i att skaffa sig fler nöjda och trygga kunder. När certifieringen togs fram inhämtades också synpunkter från just Konsumenternas Energimarknadsbyrå, men även från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare.

Vi känner stor trygghet i vår affär som utgår ifrån en trygg och ärlig elhandel och det känns oerhört bra att ha genomgått processen som resulterat i certifieringen.
Vi ser det inte bara som ett kvitto på att vi som bolag är schyssta i våra kundrelationer utan även som en viktig signal för branschen som helhet.

En trovärdig certifiering skapar både trygghet för kunder i valet av elhandelsbolag men motar även bort oseriösa aktörer från marknaden, säger Cecilia Norberg, vd Fyrfasen Energi.

 I dagsläget är 16 företag certifierade och tillsammans representerar de nästan en fjärdedel av det svenska kundkollektivet. Energiföretagen vill givetvis uppmuntra så många som möjligt att skriva upp sig för att påbörja sin certifieringsprocess. Ju fler som certifierar sig, desto större genomslag får det och desto lättare blir det för kunderna att välja en schysst elhandlare. Processen sköts av det oberoende certifieringsföretaget DNV GL och det är även de som gör de årliga revisionerna.

Här kan du se en film med Catherine Lillo om Schysst elhandel.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Du kan även läsa mer om de 17 kundlöftena och om hur certifieringsprocessen går till.

Här kan du läsa klagomålsinformationen hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se