Samtal med energiministern om förebyggande arbetsmiljöarbete

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 19 september samlade Energiminister Anders Ygeman ett antal aktörer på arbetsmarknaden för ett samtal om arbetsmiljö och säkerhet inom energibranschen. Energiföretagen deltog och delade med sig om föreningens och medlemmarnas förebyggande arbete inom elsäkerhet och som görs inom ramen för EBR.

säkra arbetsplatser, Ygeman

Bakgrunden till mötet är regeringens arbetsmiljöstrategi som pekar ut tre prioriterade områden där ett område är förebyggande av arbetsplatsolyckor och en nollvision mot dödsolyckor. De inbjudna parterna var SEKO, Elektrikerna, EFA, Sobona, Energimarknadsinspektionen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Svk, Ingen-ska-dö-på-jobbet-nätverket, Ledarna samt Energiföretagen.

- Säkerhet är högprioriterat för oss på Energiföretagen och i branschen och vi är stolta över det arbete som strukturerat bedrivs inom EBR tillsammans med flera parter i energibranschen. Varje olycka och i synnerhet dödsolyckor är dock en tragedi och de ska inte ske. Därför är jag positiv till att regeringen uppmärksammar dessa frågor och samlar branschens olika parter för samtal om vad vi gemensamt ytterligare kan göra, säger Pernilla Winnhed.

Som vi skrivit om tidigare så är arbetet med arbetsmiljö och säkerhet ständigt pågående hos Energiföretagen och hos våra medlemmar. Branschen har länge arbetat med elsäkerhetsfrågor inom EBR och erfarenheten har visat att det är av största vikt att hela branschen är delaktig, såväl arbetsgivarorganisationer, fackföreningar som elnätsföretag.

- Arbetet med arbetsmiljö och säkerhet är ständigt pågående och ständigt under utveckling. Inom elsäkerhet fokuserar vi nu extra med nya utbildningar som ska bidra till att ökad kunskapen och beredskap hos energibranschen. Diskussionen under mötet som energiministern kallade till var mycket konstruktiv och vi är positiva till alla former av diskussion och samverkan, säger Peter Silverhjärta.

Läs en längre intervju med Peter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se