Missade du vår webbsändning om status i nätkapacitetsfrågan?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ingen fara. Du kan se webbinariet i efterhand på Energiforetagen.se/Play. Dessutom finns nu de inspel Energiföretagen lämnat till Ei:s pågående utredning om nätkapacitetsbristen att läsa på vår hemsida.

Den 7 oktober 2019 lämnade Samling för nätkapacitet över ett antal förslag till regeringen, för att komma till rätta med nätkapacitetsproblemet som då hunnit bli akut i ett par regioner i Sverige. Några veckor senare, den 24 oktober, gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda omfattningen av kapacitetsbristen, analysera hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2020. I sitt arbete har Ei välkomnat synpunkter från olika aktörer och Energiföretagens inspel finns nu att läsa på vår sida för Samling för nätkapacitet 

I oktober 2019 fick även Länsstyrelserna ett regeringsuppdrag med anledning av kapacitetsfrågan. Deras uppdrag ska redovisas i slutet av augusti.   

Under webbinariet diskuterades framdriften i de olika uppdragen tillsammans med företrädare för utredningarna samt Infrastrukturdepartementet.  

Se webbinariet här!  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se