Webbinarium 22/9: Tidslinje Färdplan Energi

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Färdplanerna för fossilfrihet visar näringslivets ambitiösa engagemang för ett klimatneutralt samhälle. Planerna innehåller branschernas åtaganden, liksom uppmaningar till våra beslutsfattare. Men vilka beslut behöver tas, när och av vem, för att vi ska nå målen i tid? Inom Energiföretagen Sverige tar i bred samverkan fram en tidslinje som ska ge svaren: Färdplan Energi! De första delarna är klara och presenteras 22/9. Webbinariet är öppet för alla. Om du föranmäler dig så får du också ta del av dokumentationen i efterhand.

Webbinariet är öppet för alla som vill delta och är gratis. Anmäl dig här, så får du ta del av dokumentationen efteråt. Du kan även gå in på vår Play-kanal på angiven tid och se webbinariet.

Hittills har 21 färdplaner för fossilfrihet presenterats inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna innehåller både åtaganden från respektive bransch och uppmaningar till beslutsfattare. Uppmaningarna pekar på vilka förutsättningar branscherna behöver för att uppnå fossilfrihet. Men uppmaningarna är inte tidsatta, inte heller är beroenden klarlagda eller sammanställda i en helhet.

Energiföretagens mål är att i bred samverkan ta fram en tidslinje som konkretiserar vilka initiativ som behöver tas, vilka vägval som behöver göras och vilka hinder som behöver undanröjas inom energiområdet för att samhället ska nå målet om nettonollutsläpp år 2045. Och när i tid detta behöver ske. Vår förhoppning är att denna tidslinje ska bli ett konkret stöd för att samhället ska nå målet.

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar ett första delresultat från arbetet med tidslinjen Färdplan Energi. Det är bråttom. Om klimatmålet ska nås måste politiska beslut tas redan i år!

Datum och tid: Tisdag den 22 september kl 10.30-11.30

Program

Välkommen
Moderator Anja Alemdar, chef Politik och kommunikation, Energiföretagen Sverige

Vad krävs för att nå klimatmålen?
Några röster om förutsättningar för omställningen:
Åsa Pettersson, chef Public Affairs och hållbarhet Scania
Patrik Öhlund, vd Node Pole
Eva Vitell, vd HYBRIT
Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi

Tidslinjen Färdplan Energi – en viktig pusselbit
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Presentation av deltidslinjer
I samverkan med berörda intressenter har Energiföretagen tagit fram deltidslinjer som tillsammans med övriga områden ska bilda tidslinjen för helheten. Här presenterar vi övergripande de tidslinjer som hunnit färdigställas.
Anna Regnstrand, projektledare Färdplan Energi
Per Holm, klimatansvarig, Energiföretagen

Panelsamtal: Hur kan tidslinjen Färdplan Energi ställa om Sverige?
Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
Samtalsledare: Anja Alemdar

Avslutning – så går vi vidare

Om du föranmäler dig till webbinariet här, så får du ta del av dokumentationen.