Klimatsmart energi för ett fossilfritt samhälle

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Ett fossilfritt samhälle kräver klimatsmart energi. Här ligger Sverige bra till med så gott som fossilfri elproduktion och utbyggd fjärrvärme. Elproduktionen måste byggas ut för att möta en ökad efterfrågan. Men elen måste även nå fram. Elnäten måste både utvecklas och avlastas i snabb takt.

Sverige har en unik möjlighet att bli ett av världens första fossilfria länder. Möjligheten ligger i energisektorn. Med fossilfri el och värme kan vi ersätta användningen av bränslen som kol och olja i bandra sektorer. Till exempel ser både fordonssektorn och industrin elektrifiering som vägen till fossilfrihet. När den ekonomiska krisen i spåren av Coronakrisen ska hanteras har vi möjlighet att göra en fossilfri omstart.

Världens länder hukar under Coronakrisen. Begränsad smittspridning måste vara i fokus för att minska mänskligt lidande och belastningen på vården. Men det behövs även åtgärder för att få fart på ekonomin. Här behöver Sverige satsa på klimat, hållbarhet och cirkulär ekonomi. För klimatet väntar inte. 

Klimatsmart el och fjärrvärme banar väg för hela Sveriges möjlighet att nå fossilfrihet. Till år 2045 har våra folkvalda satt upp målet att Sverige ska ha nettonoll-utsläpp av koldioxid. Inom initiativet Fossilfritt Sverige har många olika branscher tagit fram färdplaner för hur de ska kunna nå detta mål. Gemensamt för flera av dem är att de ser elektrifiering som en lösning.  

Efterfrågan på fossilfri el kommer att öka stort. Kommer elen räcka till? Absolut. Men det krävs förändringar för att det ska vara möjligt 

Den svenska elen är redan så gott som fossilfri, ny produktion behöver också vara det. Och vi måste både utveckla och avlasta elnätenFjärrvärmen är viktig eftersom den avlastar elnätet och dessutom bidrar med mer el när trycket är som hårdast.  

Fjärrvärme cirkulerar energi som annars går till spillo och avgiftar kretsloppet. Genom infångning och lagring av koldioxid från biobränsle som bränns, bio-CCS, kan fjärrvärmen till och med bidra med minusutsläpp. 

Idag tar det alldeles för lång tid att få tillstånd att bygga ny elproduktion och nya elnätI vissa fall upp till tio år. Den tiden måste kortas radikalt. För elen måste nå fram. Till växande städer, till industrier som vill ställa om och till bilarna som behöver laddas. Alltid.  

Investeringar i nät och laddinfrastruktur behöver öka. Stamnätet måste förstärkas och överföringskapaciteten byggas ut för att komma tillrätta med flaskhalsar mellan olika elområden samt säkra kapaciteten till storstäderna och våra grannländer. Svenska kraftnät behöver hålla i och skala upp sina investeringar. Utvecklade elnät är en insats som passar väl in i en fossilfri omstart eftersom den gynnar både tillväxt och klimatomställning. 

Sverige har ett av världens bästa energisystem. Det måste bli ännu bättre. Smartare och mer flexibelt. Det är nyckeln till hela samhällets fossilfrihet.  

Låt oss få hjulen att snurra igen mot en fossilfri framtid. Vi kan göra det. Tillsammans. 

Läs mer: 
Färdplan energi – vägen till ett fossilfritt Sverige 2045
Vårt energisystem
Energistatistik 

Se filmen Sverige behöver en fossilfri omstart

Världen hukar under Coronakrisen. Smittan måste begränsas och människoliv räddas. I spåren ser vi även en ekonomisk kris. Men det finns också en annan pågående kris - klimatkrisen. Den väntar inte. Sverige behöver en fossilfri omstart. Nu.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se