Vårfloden igång – stor nettoexport av el hittills i år

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Förra veckan startade årets vårflod på allvar. Magasinen fylls nu på rejält och terminspriserna på den nordiska elbörsen visar på fortsatt låga elpriser över sommaren. När snart halva elåret 2020 har gått ligger vi på en rekordstor nettoexport av el, jämfört med förra året, hela 47 procent upp vid jämförelse av 12-månadersvärden.

När Energiföretagens elstatistik, som presenteras i det veckovisa Kraftläget, räknats samman till och med vecka 22 kan vi konstatera att årets vårflod börjat på allvar. Snösmältningen har nu kommit igång även i elområde 1 och 2 i nordligaste Sverige, vilket påverkar den totala tillrinningen i landet mest.

När det gäller status för vecka 22 kan konstateras att:

  • Tillrinningen till vattenmagasinen under veckan var 110 procent av medianvärdet.
  • Vatteninnehållet i de totala magasinen steg till 32,5 procent under veckan. Beroende på den sena vårfloden är fyllnadsgraden under medelvärdet för vecka 22, som ligger på 49,7 procent.
  • Vindkraftsproduktionen har hittills i år ökat med hela 52 procent, jämfört med de 22 första veckorna förra året.
  • Elanvändningen för de senaste 12 månaderna ligger på 142,7 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) vilket är ungefär lika med förra året vid samma tidpunkt. Värdet är korrigerat för temperaturavvikelser åren emellan.
  • En stor avvikelse noteras för nettoexporten av el (export minus import) som de senaste 12 månaderna ligger på 29,2 TWh. Förra året vid samma tidpunkt var motsvarande värde 19,8 TWh, en 47-procentig ökning alltså. Och förra året slogs alla tiders rekord för nettoexporten av el, när helåret summerades.
  • Den nordiska elbörsen för finansiell handel med el i framtiden, Nasdaq OMX, indikerar väldigt låga elpriser över sommaren. Det genomsnittliga systempriset för Norden anges den 2 juni till 4,60 euro/MWh (knappt 5 öre/kWh) för juli och 8,72 euro/MWh (drygt 9 öre/kWh) för augusti.

Botanisera i statistiken på egen hand

Det aktuella Kraftläget i Sverige kan laddas ned här

I veckans bildserie Power situation Sweden som nås här, framgår läget till och med vecka 22 med många intressanta grafer.

Svensk elmarknadsstatistik med elmarknadspriser samt konsumentpriser och skatter finns här.

Nasdaqs framtida marknadspriser för det nordiska priset på el nås här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se