Elmarknadsstatistik

Publicerat av: Magnus Thorstensson ·

 

Elmarknadspriser (pdf 3 MB)
Elmarknadspriser (pptx 14 MB)

I presentationen återfinns diagram över elprisernas utveckling på både spotmarknaden och den finansiella marknaden i Norden samt i andra länder såväl inom som utanför Europa. Vidare finns diagram över faktorer som påverkar prisutvecklingen på den så kallade råkraftmarknaden, som utvecklingen för de nordiska vattenmagasinen, prisutvecklingen för bränslen, utsläppsrätter och elcertifikat samt kraftflödet mellan Norden och kontinenten.

Konsumentpriser och skatter (pdf 1 MB)
Konsumentpriser och skatter (pptx 2 MB)

Presentationen fokuserar dels på utvecklingen på slutkundsmarknaden för el och omfattar diagram över prisutvecklingen för olika typer av sltkunder och avtalsformer i Sverige och andra länder, dels hur sammansättning för konsumenternas kostnader förändrats som en följd av  till exempel skatteförändringar. Vidare återfinns diagram som illustrerar aktiviteten på den svenska slutkundsmarknaden i form av byten av elhandelsföretag och fördelningen på olika avtalsformer.

Elanvändning (pdf 0,6 MB)
Elanvändning (pptx 1 MB)

I presentationen illustreras hur den totala elnvändningen i Sverige respektive Norden förändrats över tiden. Vidare återfinns diagram över den svenska elanvändningens utveckling fördelat dels på olika sektorer, dels på olika industribranscher.

Alla bilder (pdf 3 MB)
Alla bilder (pptx 18 MB)

Presentationen består av de tre ovanstående bildpaketen och omfattar ca 100 bilder.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se