Energiföretagen i möte med energiministern om beredskapsläget

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Det var ett av de viktiga budskap som Energiföretagens vd Pernilla Winnhed förmedlade till energiminister Anders Ygeman, som bjudit in representanter från energibranschen för ett möte med anledning av spridningen av Corona-viruset.

Här finns en sammanfattning av Energiföretagens förslag till regeringen, med anledning av Corona.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, deltog tillsammans med myndigheter, fackföreningar och andra branschrepresentanter i ett möte med energiminister Anders Ygeman under fredag morgon.

- Mötet var mycket konstruktivt och jag upplevde att deltagarna var samstämmiga om bilden av läget och vilka åtgärder som bör vidtas. Mitt budskap är att vi, baserat på vår dialog med ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap.  

Pernilla Winnhed fortsätter:

- Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig, snabbare.

För att minska risken för försörjningsproblem lämnade Pernilla Winnhed under mötet bland annat följande förslag:

  • Energibranschen är samhällskritisk och många yrkesroller behöver barnomsorg vid eventuell skolstängning. Energiföretagen har därför upprättat en lista över vilka roller som berörs och förmedlat denna till regeringen och berörda myndigheter.
  • Samma roller bör omfattas av Corona-provtagning. Är personer inte Corona-sjuka skulle de kunna gå till arbetet vid lättare symtom. Har de varit Corona-sjuka och tillfrisknat skulle de efter provtagning också kunna återgå till arbetet.
  • Utländska underentreprenörer behöver undantas från reserestriktioner eftersom de är en viktig del av arbetsstyrkan hos många energiföretag.

Sedan 20 år tillbaka finns branschsamarbetet ”Elsamverkan” där landets elnätsföretag under storstörningar och stormar bistår varandra med personal och materiel. Detta omfattar framför allt reparationer och inte drift och omfattar heller inte fjärrvärmeföretag. Energiföretagen bjuder nu in medlemsföretagen till regionala (distans)möten för att utreda huruvida det går att etablera ett liknande samarbete med utbyte av personal inom fjärrvärmesektorn. Diskussioner kring utvidgning av elsamverkan förs också.

- Vi för en löpande dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät kring beredskapsfrågor och hur branschens beredskap kan stärkas. Vi ser att vi kan ha behov av att återkomma med ytterligare förslag på hur branschens beredskap kan stärkas för att hantera denna unika situation. Vi gör naturligtvis allt som står i vår makt för att bidra till att Sverige ska fortsätta att fungera även i detta läge, säger Pernilla Winnhed.

Förfrågningar om anstånd med betalning av fakturor

Energiföretag får många förfrågningar från företagskunder om anstånd med betalning av fakturor. Energibranschen vill naturligtvis hjälpa till i den mån det är möjligt. Olika energiföretag har dock olika förutsättningar varför branschen inte utfärdar generella riktlinjer. För att underlätta för fler att bevilja anstånd har Energiföretagen dock framfört följande till energiministern:

  • Elnätsföretag bör få anstånd för energiskatten på el i samma utsträckning som de beviljar anstånd för kunder.
  • Regeringen bör utfärda kreditgarantier för kunder som beviljas anstånd.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Lejestrand

Anna Lejestrand

Enhetschef Kommunikation
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 91
Mobil: 070-164 44 24
E-post: anna.lejestrand@energiforetagen.se