Våra förslag med anledning av Corona

Energiföretagen har lämnat följande förslag till regeringen med anledning av det pågående Coronautbrottet. (Innehållet är senast uppdaterat 3 april.)

Beredskapsfrågor

Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Baserat på information från ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer Energiföretagen Sverige att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap. 

Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig snabbare.

För att minska risken för försörjningsproblem uppmanar Energiföretagen regeringen att vidta följande åtgärder:

Anstånd för betalning av fakturor

Energiföretag får förfrågningar från företagskunder om anstånd med betalning av fakturor. Energibranschen vill naturligtvis hjälpa till i den mån det är möjligt. Olika energiföretag har dock olika förutsättningar varför branschen inte utfärdar generella riktlinjer. För att underlätta för fler att bevilja anstånd har Energiföretagen Sverige framfört följande till regeringen:

  • Elnätsföretag bör få anstånd för energiskatten på el i samma utsträckning som de beviljar anstånd för kunder.
  • Energiföretag som beviljar kunder anstånd på fakturor bör få kreditgarantier från regeringen.