Risk att enskilda länder inte tar sitt ansvar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen har lanserat sitt förslag till klimatlag för EU som syftar till att lagfästa målet om att bli klimatneutral till 2050. Det betyder att EU som helhet inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Däremot tillåts enskilda länder ha nettoutsläpp under förutsättning att andra länder har negativa utsläpp.

Målet om klimatneutralitet har antagits av EU:s institutioner och enligt utfästelse i den Gröna Given (Green Deal) presenterar nu EU-kommissionen sitt förslag till klimatlag. Huvudnumret är att kommissionen föreslår ett lagstadgat bindande mål om att EU ska nå netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Medlemsstaterna i EU är kollektivt bundna till detta mål. Det betyder i praktiken att målet inte gäller per medlemsstat utan ett land kan ha kvar utsläpp 2050 under förutsättning att andra länder har negativa utsläpp som kompenserar för dessa utsläpp så att minst netto-nollutsläpp uppnås.

- Vi hade gärna sett att alla länder enskilt omfattades av målet om netto-nollutsläpp. Med nuvarande formulering kan det dessvärre finnas länder som inte tar det ansvar som de behöver ta för att nolla sina utsläpp, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Klimatlagen innehåller bland annat också:

  • Verktyg för att följa utvecklingen av utsläppen och vid behov vidta åtgärder.
  • Baserat på ett pågående arbete med omfattande konsekvensanalys ska kommissionen föreslå ett nytt klimatmål till 2030. Kommissionen ska utvärdera ett mål om antingen 50 eller 55 procents utsläppsminskning till 2030 jämfört med utsläppen 1990. Detta ska presenteras i september i år.
  • Kommissionen ska till juni 2021 utvärdera och vid behov revidera relevant lagstiftning med syftet att uppnå 2030-målet.

- Sverige har en mer ambitiös klimatlag än vad kommissionen föreslår och 2050 ska vi dessutom ha negativa utsläpp. Med nuvarande politik ser vi inte ut att nå målen så vi uppmanar regeringen att snabba på utvecklingen genom att bland annat genomföra de uppmaningar vi har i Färdplan för uppvärmningsbranschen och Färdplan el, säger Per Holm.

Läs förslag till klimatlag i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se