”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” överlämnad till regeringen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I januari presenterade Energiföretagen Sverige ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”. På grund av Coronapandemin har överlämningen till regeringen dröjt men torsdagen den 8 oktober var det dags. Då lämnade Energiföretagen och åtta andra branscher över sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i samband med ett rundabordssamtal om färdplanernas genomförande, där Pernilla Winnhed medverkade. Mottagare var miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan.

– Det känns bra att vi nu äntligen fått lämna över färdplanen till regeringen. Energibranschen är ju redan idag så gott som fossilfri, så jag underströk vikten av att de hinder som vår färdplan pekar ut hanteras skyndsamt. För vår plan är ju en viktig förutsättning för andra branschers omställning, förklarar Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

"Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle" visar att samhällets efterfrågan på fossilfri el kommer att öka stort, från dagens cirka 140 TWh till cirka 190 TWh. Ökningen till år 2045 motsvarar 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och även effektbehovet ökar rejält. Bland annat ser både industrin och transportsektorn elektrifiering som en viktig del i sina respektive branschers omställning.

För att klara av att möta den ökande el-efterfrågan krävs stora ny- och reinvesteringar i både elproduktion och elnät, trots ökad effektivisering av energianvändningen. Och fjärr- och kraftvärme kommer att ha en fortsatt betydande roll i energisystemet där de bidrar med lokal elproduktion och avlastar elsystemet när behovet av eleffekt är högt.

Totalt 22 färdplaner har tagits fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Alla har egna delmål men gemensamt är att de ska peka ut vägen till att bli klimatneutrala branscher senast år 2045. Många ser ökad användning av fossilfri energi som en nyckel till sin omställning.

Tillsammans täcker färdplanerna nu in cirka 70 procent av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser, enligt Fossilfritt Sverige. Energiföretagen Sverige står bakom två av dem, färdplanen för elbranschen och färdplanen för uppvärmningsbranschen.

De nio färdplaner som lämnades över på torsdagen har alla lanserats under det senaste året. Färdplanerna omfattar följande branscher:

  • Dagligvaruindustrin
  • Elbranschen
  • Fordonsindustrin personbilar
  • Fordonsindustrin tunga lastbilar
  • Gasbranschen
  • Lantbruksbranschen
  • Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
  • Skidanläggningsbranschen
  • Återvinningsindustrin

Se Pernilla Winnhed i webbsänt färdplanssamtal den 15 oktober

Den 15 oktober kl 09.00-11.00 har Fossilfritt Sverige bjudit in företrädare för de nio branschfärdplanerna som nu överlämnat till regeringen till ett webbsänt samtal. Samtalet ska diskutera färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft och hur de kommer att stärka branschernas position på marknaden.

Samtalet direktsänds och Pernilla Winnhed, vd Energiföertagen, kommer att medverka som företrädare för elbranschen.

Läs mer och följ direktsändningen på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Mer om Energiföretagens färdplansarbete.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se