Genomförandet av färdplan uppvärmning pågår för fullt – 9/12 får du veta mer!

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Det har gått två år sedan färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor blev klar och ett och ett halvt år sedan den överlämnades till Sveriges regering. Mycket har hänt inom sektorn och samhället sedan dess och arbetet med färdplanen fortsätter.

En arbetsgrupp bestående av ett 30-tal organisationer har, tillsammans med Profu som projektledare, arbetat vidare med genomförandet av färdplan uppvärmning. Fokus i arbetet har varit erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen innehåller.

Anmäl dig till det digitala seminariet

Den 9 december kl. 9.00 – 12.00 bjuder vi i genomförandegruppen, där Energiföretagen och många medlemsföretag ingår, in till ett digitalt seminarium med namnet "Hur går omställningen mot en fossilbränslefri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka?" Seminariets syfte är att visa vad som är på gång inom uppvärmningssektorn, med information och inspiration om var vi står idag, vägen framåt och nästa steg. Du kommer att få höra om aktuell utveckling mot fossilfrihet både i energibranschen, i värmepumpsbranschen och på fastighetssidan. Vi kommer också att ge exempel på aktiviteter och åtgärder som är kopplade till färdplanen, exempelvis inom CCS-området, plast i avfall, utfasning av vissa köldmedier och mycket mer.

Anmäl dig till det digitala seminariet.

Läs seminariets program.

Här hittar du Färdplan för fossilfri uppvärmning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Tf. Enhetschef (Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se