Färdplan uppvärmning – nyckeln till klimatmålen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den är smart, effektiv och bra för klimatet. Fjärrvärmen spelar en nyckelroll i omställningen genom att avlasta elnäten eftersom det krävs mindre el för uppvärmning. Fjärrvärmen cirkulerar energi som annars går till spillo och kan dessutom verka som kolsänka.

Sverige har betydligt lägre fossila utsläpp från bostadssektorn än många andra länder. Den främsta förklaringen är att vi har en väl utbyggd och snart fossilfri fjärrvärme. Tillsammans med effektiva värmepumpar har den ersatt direktverkande el och oljepannor i bebyggelsen.

Fjärrvärmen har ställt om rekordsnabbt. Från ett stort oljeberoende har uppvärmningssektorn ställt om och domineras idag av fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle. År 2030 ska alla fossila bränslen för uppvärmning vara ersatta, enligt färdplanen som tagits fram inom Fossilfritt Sverige. För fjärrvärmens del kan det bli ännu tidigare. År 2019 fanns endast 3,6 procent fossila bränslen kvar i fjärrvärmen. Det finns planer för att fasa ut den sista resten senast år 2025.

Nu siktar fjärrvärmebranschen på att också bli en kolsänka. Det är möjligt genom en satsning på infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS. Målet är att bidra med negativa utsläpp senast år 2045. Det innebär att fjärrvärmen kan kompensera för Sveriges eventuella kvarvarande fossila utsläpp år 2045 och se till att vi når politikens uppsatta mål att Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045.

Sverige är unikt med en fjärrvärmesektor och pappersmassaindustri som använder mycket biobränsle. Det gör det möjligt att satsa på bio-CCS.

Fjärrvärmen avlastar elnäten eftersom det krävs mindre el för uppvärmning. När el och fjärrvärme görs samtidigt, i kraftvärmeverk, bidrar fjärrvärmen också med el. Fjärrvärmen avgiftar kretsloppet och är en viktig del av den cirkulära ekonomin eftersom den cirkulerar energi som annars går till spillo. Det är smart, effektivt och bra för klimatet.  

Avfall som inte kan återvinnas på annat sätt kan energiåtervinnas och omvandlas till el och värme. Tillsammans med de andra aktörerna bakom färdplanen för uppvärmning, arbetar fjärrvärmebranschen för att minska avfallet, framför allt plastavfallet, som annars orsakar koldioxidutsläpp. För användningen av plast som inte är nödvändig måste minska och mer plast materialåtervinnas, så att den aldrig ens kommer till fjärrvärmen. 

Färdplan värmes hemsida

Läs mer i Färdplan fossilfri uppvärmning (uppdaterad med nya undertecknare september 2020).
Nya undertecknare kan tillkomma, så vill du ha absolut senaste status kan du kika på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Read the summary in English.

Fjärrvärmestatistik.

Så fungerar fjärrvärme

”Lilla filmen om fjärrvärme” är en kort, informativ film om vad fjärrvärme är och var den kommer ifrån. Visste du till exempel att värmen som finns i dina element eller varmvattnet i duschen kan komma från din gamla gympadoja? 

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Tf. Enhetschef (Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se