Välkomna satsningar på elektrifiering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterar nu stora satsningar på elektrifiering, med fokus på tunga transporter. Det handlar dels om den elektrifieringsstrategi och elektrifieringskommission som aviserades redan i fjolårets budgetproposition och som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, dels ytterligare initiativ som idag presenterades av infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en presskonferens.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag vid en presskonferens en satsning i fyra delar. Dels den sedan tidigare aviserade elektrifieringskommissionen som ska vägleda regeringens arbete inom elektrifiering av tunga transporter. Den ska arbeta fram till 31 december 2022 och ledas av Tomas Eneroth själv. Kommissionen utgörs i övrigt av företrädare för bl.a. fordonstillverkare, rederinäring, energibransch och forskning, däribland Annika Viklund, Vattenfall, och Johan Mörnstam, Eon.

Utöver detta får Trafikverket i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av elvägar, med den tydliga inriktningen att det är väghållaren som ska äga och förvalta elvägarna. Trafikverket ska även se över till vilka elnät man kan ansluta elvägar. Trafikverket ska även analysera förutsättningarna för utbyggnad av infrastruktur för snabbladdning av tunga fordon. Uppdragen ska redovisas senast 1 februari 2021. Som ett komplement till dessa insatser ska en särskild utredare se över regleringen av elvägar, däribland det statliga åtagandet, regelverket kring brukaravgifter och principer för kostnadsfördelning. Detta ska redovisas senast den 1 september 2021. Ta del av presentationen från presskonferensen.

- Det är glädjande att regeringen nu tar det här stora samlade greppet kring elektrifieringen av de tunga transporterna, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för fossilfria transporter inom Energiföretagen. Det är på den tunga sidan som de verkligt stora utmaningarna finns, både vad gäller utsläppen och elnätsutmaningarna för laddinfrastrukturen. Här vidtar regeringen nu i mångt och mycket de åtgärder som vi efterlyste både inför valet och i Energiföretagens färdplan el.

I onsdags meddelade regeringen dessutom att man inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Enligt uppgift till Energiföretagen ska strategin bidra till att skapa förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering, med större fokus på hur energisystemet ska kunna klara omställningen inom transportsektorn och industrin. Strategin tas fram av en arbetsgrupp inom Infrastrukturdepartementet, ledd av tidigare energirådet på Sveriges EU-representation, Truls Borgström. Enligt den preliminära tidsplanen ska regeringen kunna fatta beslut om strategin senast den 29 oktober 2021.

Till regeringens Temasida: Transportsektorn elektrifieras

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

T.f. Enhetschef energipolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se